Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 10 Năm 2018

12/03/2018 08:50 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 05 – 11/3/2018) như sau:

Khắc Duy

1. Điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT .

Theo đó, quy chế thi THPT quốc gia năm 2018 có nhiều điểm thay đổi sau:

- Bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10 và điểm lẻ của tổng điểm toàn bài thi được làm tròn đến hai chữ số thập phân (quy định hiện hành điểm bài thi lấy đến 0,25 và không làm tròn);

- Bỏ cộng điểm ưu tiên đối với con của người được hưởng chế độ như bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Bãi bỏ quy định tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo đối với thí sinh để người khác thi thay, giả mạo hồ sơ hưởng ưu tiên, sử dụng văn bằng không hợp pháp,…

- Bỏ quy định phải được UBND cấp xã xác nhận không vi phạm pháp luật đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do hạnh kiểm yếu ở lớp 12.

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2018.

2. Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán năm đối với cơ quan nhà nước

Thông tư 137/2017/TT-BTC hướng dẫn lập và gửi báo cáo quyết toán năm như sau:

- Báo cáo quyết toán năm; báo cáo tài chính năm: thực hiện theo Thông tư 107/2017/TT-BTC (Riêng năm 2017 thực hiện theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010);

- Báo cáo quyết toán vốn, phí dự trữ quốc gia (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia, chế độ kế toán dự trữ quốc gia;

- Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (nếu có) lập theo Mẫu biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 137.

Các cơ quan, đơn vị lập và gửi báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp hoặc gửi cơ quan tài chính cùng cấp (trường hợp không có đơn vị dự toán cấp trên).

Thông tư 137/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2018 và áp dụng đối với quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2017.

3. Thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu

Nghị định 25/2018/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu như sau:

- Trước khi sử dụng, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký máy qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại UBND cấp tỉnh;

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu;

+ Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy phép nhập khẩu máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;

+ Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của UBND cấp tỉnh nơi đã xác nhận đăng ký máy.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh phải xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Nghị định 25/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.

4. Mức tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

Chính phủ ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Theo đó, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (DVLH) quy định như sau:

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh DVLH nội địa: 100 triệu đồng.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh DVLH quốc tế:

+ Kinh doanh DVLH đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250 triệu đồng;

+ Kinh doanh DVLH đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500 triệu đồng;

+ Kinh doanh DVLH đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500 triệu đồng.

Nghị định 168/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,008

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:51 | 27/09/2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
  • 14:40 | 27/09/2021 Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.
  • 09:05 | 27/09/2021 Thông tư 21/2021/TT-BGTVT mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn