Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 43 Năm 2017

30/10/2017 09:09 AM

Trong tuần qua (từ ngày 23 – 29/10/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về kinh doanh, bộ máy hành chính, ngoại giao. Đơn cử như sau:

Khắc Duy

1. Quản lý đồng tiền quy ước trong kinh doanh casino

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 102/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/12/2017) hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

Theo đó, việc quản lý đồng tiền quy ước được thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp phải đăng ký về hình thức, mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước với Sở Tài chính và cơ quan thuế quản lý trực tiếp ít nhất 05 ngày làm việc trước khi đưa vào kinh doanh;

- Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước trước ít nhất 05 ngày làm việc;

- Doanh nghiệp phải mở Sổ theo dõi quản lý đồng tiền quy ước với nội dung sau:

+ Hình thức đồng tiền quy ước;

+ Số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước, trong đó cụ thể theo từng mệnh giá và loại ngoại tệ, ngày mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, tên nhà sản xuất, cung cấp (nếu có);

+ Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

2. Điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Chính phủ ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 17/10/2017) quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Theo đó, doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có quyền sử dụng nhà xưởng, dây chuyền công nghệ lắp ráp, dây chuyền hàn, dây chuyền sơn, dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm và đường thử ô tô hợp pháp và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định;

- Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng các điều kiện theo quy định;

- Người phụ trách kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô phải có trình độ đại học trở lên, thuộc ngành cơ khí, ô tô và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô ít nhất 05 năm;

- Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

- Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy;

- Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, các giải pháp nhằm sắp xếp tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương bao gồm:

- Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp và giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước; giảm số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện từ nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Ban hành khung số lượng các cơ quan trực thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện và khung số lượng cấp phó của các cơ quan này;

- Hợp nhất văn phòng HĐND, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng;

- Sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập các đơn vị hành chính, các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.

4. Tặng phẩm cho khách nước ngoài thăm địa phương

Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNG hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương.

Theo đó, việc tặng phẩm cho khách nước ngoài thăm địa phương được thực hiện như sau:

- Tặng phẩm là sản phẩm đặc trưng của địa phương hoặc Việt Nam, mang bản sắc văn hóa dân tộc;

- Chỉ tặng cho Trưởng đoàn khách và Phu nhân/Phu quân (trường hợp đặc biệt, có thể tặng cho các thành viên đoàn);

- Mức độ tặng phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Cách thức trao tặng phẩm cho khách thực hiện trên cơ sở trao đổi thống nhất với đoàn.

Thông tư 05/2017/TT-BNG có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,499

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn