Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 41 Năm 2017

16/10/2017 09:07 AM

Trong tuần qua (từ ngày 9 - 15/10/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật liên quan đến tài chính, quân đội,... Đơn cử như sau:

Văn Dũng

1. Quy trình đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN về Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước; cụ thể:

- Chuyên viên Kiểm soát chi (KSC) tiếp nhận 03 bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (mẫu 01a/MTK) kèm hồ sơ đăng ký (quy định tại Thông tư 61/2014/TT-BTC ) do đơn vị, tổ chức lập và gửi đến.

- Chuyên viên KSC chuyển toàn bộ hồ sơ tới kế toán trưởng (KTT) hoặc người được KTT ủy quyền.

- KTT sau khi kiểm tra hồ sơ sẽ trình lãnh đạo kho bạc nhà nước ký duyệt, đóng dấu “KẾ TOÁN”/”PHÒNG GIAO DỊCH”/”SỞ GIAO DỊCH KBNN” và thực hiện như sau:

+ Lưu 01 bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký cùng toàn bộ hồ sơ tại KTT.

+ Gửi lại Phòng/bộ phận Kiểm soát chi (KSC) 02 bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (lưu 01 bản và trả cho đơn vị 01 bản).

Quyết định 4377/QĐ-KBNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

2. Hướng dẫn chế độ nghỉ chuẩn bị hưu đối với sĩ quan Quân đội

Thông tư 153/2017/TT-BQP quy định chế độ đối với sĩ quan Quân đội khi có quyết định nghỉ hưu, thời gian được nghỉ để chuẩn bị hậu phương gia đình như sau:

- Được nghỉ 09 tháng nếu từ đủ 20 năm công tác đến dưới 25 năm công tác;

- Được nghỉ 12 tháng nếu từ đủ 25 năm công tác trở lên.

Ngoài ra, nếu cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu ngay (không nghỉ chuẩn bị hưu hoặc nghỉ không đủ thời gian quy định), khi chuyển ra được hưởng khoản chênh lệnh tiền lương do không nghỉ chuẩn bị hưu.

Quyết định 149/2002/QĐ-BQP hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 153/2017/TT-BQP có hiệu lực (11/8/2017).

3. Luân chuyển cán bộ với những vị trí có chủ trương không dùng người địa phương

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quy định 98-QĐ/TW năm 2017 về luân chuyển cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Theo đó, các chức danh cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị gồm:

+ Bí thư tỉnh uỷ, huyện uỷ và tương đương.

+ Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, chánh án toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện.

Quy định 98-QĐ/TW được ký ban hành vào ngày 07/10/2017.

4. Hướng dẫn tiêu chuẩn tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp

Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

Theo đó, người có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA, Điều 10 Thông tư số 263/2013/TT-BQP và các quy định sau:

+ Có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

+ Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước.

- Đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP .

- Tốt nghiệp đào tạo từ sơ cấp trở lên.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,897

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn