Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 30 Năm 2017

31/07/2017 08:32 AM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 24 – 30/7/2017):

Mỹ Duyên

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng
 
Đây là một giải pháp được đề cập tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” ban hành kèm Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo đó, để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như:
 
- Làm đầu mối nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) và các luật có liên quan.
 
- Nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các TCTD Việt Nam.
 
- Trình Quốc hội, Chính phủ sửa đổi bất cập tại Luật Đất đai, Luật Thi hành án dân sự, Luật Đấu giá tài sản và các Luật khác để tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu thành công.
 
Quyết định 1058/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2017.
 
tiền tệ ngân hàng

2. Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức ngành y tế
 
Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 29/2017/TT-BYT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017).
 
Theo đó, viên chức đăng ký xét thăng hạng CDNN phải chuẩn bị hồ sơ gồm:
 
- Đơn đăng ký xét thăng hạng CDNN (theo Phụ lục 1 Thông tư này);
 
- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức (theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BNV) và có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng hoặc quản lý viên chức;
 
- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đối với trường hợp viên chức không giữ chức quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, đơn vị bổ nhiệm viên chức quản lý;
 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo CDNN đăng ký xét thăng hạng được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực;
 
- Bản sao các quyết định: Bổ nhiệm vào CDNN viên chức nâng lương gần nhất;
 
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng CDNN.
 
3. Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2017
 
Từ ngày 15/8/2017, Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực.
 
Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2017 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2017 x 1,0744

trợ cấp bảo hiểm xã hội

4. Tăng mức bồi dưỡng đối với cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đây là nội dung nổi bật đề cập tại Quyết định 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 75/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách, công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo đó:
 
- Chế độ sinh hoạt phí tăng từ 100.000 đồng/người/ngày lên thành 220.000 đồng/người/ngày thực tế khi trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước.
 
- Mức bồi dưỡng sức khỏe tăng từ 280.000 đồng/người lên thành 500.000 đồng/người (không quá 02 lần/năm) với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ ở trong nước và nước ngoài.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,895

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn