Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2017

27/02/2017 09:05 AM

Trong tuần qua (từ 20 – 26/02/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về xây dựng, lao động… Đơn cử như sau:

Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2017

Khánh Vi

I. Lĩnh vực Xây dựng

1. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng từ 01/3/2017


Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2017 sẽ áp dụng Định mức chi phí mới ban hành kèm theo Quyết định 79; đơn cử như công trình có tổng chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) từ 10 tỷ đồng trở xuống thì:

- Định mức chi phí quản lý là 3,282% đối với công trình dân dụng;

- Định mức chi phí quản lý là 3,453% đối với công trình công nghiệp;

- Định mức chi phí quản lý là 2,936% đối với công trình giao thông;

- Định mức chi phí quản lý là 3,108% đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Định mức chi phí quản lý là 2,763% đối với công trình hạ tầng kỹ thuật.

Quyết định 79/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 01/3/2017 và thay thế Quyết định 957/QĐ-BXD năm 2009.

2. Hướng dẫn xác định chi phí khảo sát xây dựng

Ngày 06/02/2017, Bộ xây dựng ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng.

Theo đó, chi phí khảo sát xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng bao gồm:

+ Chi phí trực tiếp; chi phí chung; chi phí dự phòng; chi phí khác phục vụ công tác khảo sát;

+ Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo 1 trong 2 phương pháp sau:

+ Xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng (xem tại Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư)

+ Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng (xem tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư)

Ngoài ra, theo Thông tư 01/2017/TT-BXD (có hiệu lực từ 01/4/2017), trường hợp nhiệm vụ khảo sát xây dựng có sự điều chỉnh, bổ sung thì được điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát.

3. Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.

II. Lĩnh vực lao động

1. Sắp ban hành Bộ luật Lao động sửa đổi 2017


Ngày 21/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động 2012 để trình Quốc hội trong năm 2017.

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 27/NQ-CP có hiệu lực từ 21/02/2017.

2. Nhiệm vụ và tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó:

- Bộ tiếp tục thực hiện 28 nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như trước đây (xem chi tiết tại Điều 2 Nghị định này).

- Về cơ cấu tổ chức, Bộ bao gồm 17 đơn vị hành chính và 06 đơn vị sự nghiệp (Viện Chỉnh hình – Phục hồi chức năng không còn thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ).

Ngoài ra, Nghị định 14 cũng quy định về quy mô tổ chức của 23 đơn vị trực thuộc, trong đó mở rộng quy mô của một số đơn vị như:

+ Vụ pháp chế tăng từ 03 phòng lên 04 phòng.

+ Cục Quan hệ lao động tiền lương có 05 phòng thay cho Vụ lao động tiền lương với 03 phòng.

Nghị định 14/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/02/2017.

3. Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 06/4/2017.

4. Thông tư 01/2017/TT-BQP quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 20/02/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,718

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn