Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 04/2015

16/04/2015 15:53 PM

Từ ngày 21 – 30/04/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó nổi bật là:

Ms. Kim Kiều
1. Hướng dẫn mới về bồi hoàn chi phí đào tạo

Theo Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC việc thực hiện bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo được thực hiện như sau:

Để tính chi phí bồi hoàn đối với người chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định thì thời gian làm việc chỉ được tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên.

Hội đồng xét chi phí bồi hoàn được thành lập trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người học tự ý bỏ việc hoặc có đơn xin thôi việc mà chưa chấp hành đủ thời gian làm việc.

Mặt khác, người học có trách nhiệm gửi bản sao chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước đến cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn để theo dõi, báo cáo.

Thông tư liên tịch 04 có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2015.

2. Nghị định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”

Ngày 10/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

Theo đó, có một số nội dung nổi bật như:

- Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” sẽ được xét tặng và công bố 03 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

- Việc xét tặng này phải chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; nhà giáo là nữ; nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định 27 sẽ có hiệu lực từ ngày 25/04/2015.

3. Quy định mới về xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2015

Theo Thông tư 10/2015/TT-BQP , tổ hợp môn xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2015 như sau:

- Các trường không sử dụng nhiều hơn 04 tổ hợp môn thi để xét tuyển cho một ngành.

- Những trường sử dụng nhiều tổ hợp môn thi để xét tuyển cho một ngành hoặc nhóm ngành phải:

+ Dành ít nhất 75% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành đó để xét tuyển theo các tổ hợp môn thi tương ứng với các khối thi những năm trước đây;

+  25% chỉ tiêu còn lại dành cho các tổ hợp môn thi mới.

Tổ hợp môn thi xét tuyển vào từng trường được thông báo trong tài liệu: Những điều cần biết về tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2015.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/04/2015.

4. Quy định về báo cáo Lao động – Thương binh và Xã hội

Theo Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH thì kỳ hạn báo cáo và ngày gửi báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định như sau:

- Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố gửi báo cáo chậm nhất là ngày 15/01 năm kế tiếp của năm báo cáo theo dấu bưu điện (trừ trường hợp mẫu biểu báo cáo yêu cầu khác).

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ tổng hợp thông tin thống kê gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Thông tin chậm nhất là ngày 31/01 năm kế tiếp của năm báo cáo.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về hình thức của báo cáo như sau:

- Báo cáo phải được lập thành văn bản và tệp dữ liệu điện tử định dạng bảng tính Excel.

- Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/4/2015.

5. Tạm ứng 70% mức hỗ trợ cho DN đầu tư vào nông nghiệp

Ngày 09/03/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP .

Theo đó, nêu rõ 05 nguyên tắc thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ. Đơn cử như:

- NSNN thực hiện hỗ trợ sau đầu tư, khi hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án hoàn thành được tạm ứng, thanh toán 70% mức hỗ trợ theo hạng mục, gói thầu; sau khi dự án hoàn thành đầu tư và được nghiệm thu thì được thanh toán 30% mức vốn còn lại.

- Trường hợp dự án chỉ có 01 hạng mục đầu tư được hỗ trợ, NSNN sẽ thanh toán một lần khi dự án hoàn thành đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27/4/2015 và thay thế Thông tư 84/2011/TT-BTC .

6. Nguyên tắc báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 16/03/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 03/2015/TT-BYT quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Theo đó, chế độ báo cáo phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo các thông tin báo cáo phải trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

- Nội dung báo cáo phải đúng yêu cầu, quy trình, thẩm quyền và biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

- Các nguồn số liệu được tổng hợp đầy đủ, không chồng chéo ở mỗi tuyến quản lý.

- Giữ bí mật các thông tin liên quan đến người nhiễm HIV trong quá trình thực hiện báo cáo.

- Bảo mật tài khoản truy cập hệ thống đối với hình thức báo cáo qua hệ thống báo cáo điện tử của chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Thông tư 03 có hiệu lực từ ngày 29/04/2015.

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,952

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn