Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 02/2015

17/02/2015 08:55 AM

Từ ngày 21 – 28/02/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Nổi bật là:

Ms. Tôn Trang
1. Hướng dẫn điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Cuối năm 2014, Bộ Công thương ban hành Thông tư 61/2014/TT-BCT hướng dẫn các điều kiện kinh doanh cũng như các loại giấy tờ, tài liệu kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

Theo đó, một số điều kiện kinh doanh được hướng dẫn như sau:

- Tổ chức kinh doanh nitrat amôn hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Thông tư 33/2010/TT-BCA .

- Đối với các tiền chất thuốc nổ do tổ chức kinh doanh phải có Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt và được lưu tại nơi có chứa tiền chất thuốc nổ.

- Không để tiền chất thuốc nổ trong điều kiện ngoài trời; không để cùng với vật liệu dễ cháy, hóa chất có tính khử và hóa chất, vật liệu có khả năng sinh nhiệt khi hút ẩm.

Ngoài ra, đính kèm theo Thông tư còn các mẫu đơn, mẫu giấy phép, mẫu báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/02/2015.

2. Cách tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 02/2015/TT-BTC xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Theo đó, cách tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được chia làm 6 trường hợp, cụ thể như sau:

- Giá khởi điểm trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

- Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

- Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất xây dựng công trình ngầm;

- Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013;

- Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp có tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Thông tư này sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 25/02/2015.

3. Giấy tờ trong xuất-nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài

Từ ngày 25/02, các mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ được thực hiện theo Thông tư 04/2015/TT-BCA .

Cụ thể, Thông tư quy định các biểu mẫu sau:

- Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức  và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam;

- Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh;

- Mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú Việt Nam.

Các giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được cấp trước ngày 25/02/2015 còn thời hạn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn ghi trong giấy tờ đó.

4. Đẩy mạnh dân chủ trong hoạt động cơ quan Nhà nước

Từ ngày 25/02, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được thực hiện theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP .

Trong đó, có một số điểm mới nổi bật như:

- Công chức, viên chức chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân tại trụ sở làm việc; phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo.

- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bất thường được tổ chức khi có 1/3 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị hoặc Ban chấp hành Công đoàn của cơ quan, đơn vị yêu cầu. (Trước kia là 2/3).

- Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị phải được công khai.

Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành.

- Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

Nghị định này thay thế Nghị định 71/1998/NĐ-CP .

5. 04 loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Kiểm ngư 

Theo Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT, 04 loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Kiểm ngư bao gồm:

- Các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất gây mê, từ trường, la-de, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này;

- Các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa;

- Các loại lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ;

- Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, áo giáp các loại, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn.

Đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ là: Cục Kiểm ngư; Chi cục Kiểm ngư Vùng; Chi đội Kiểm ngư; Trạm Kiểm ngư và Tàu Kiểm ngư.

Người được giao sử dụng công cụ hỗ trợ phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Thông tư liên tịch 01 sẽ có hiệu lực từ ngày 26/02/2015.

6. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Từ ngày 27/02, Thông tư 01/2015/TT-BCT bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho thương nhân yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp chưa đầy đủ;

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm đăng ký dấu nghiệp vụ vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo đến thương nhân bằng văn bản.

 Thông tư này thay thế Thông tư 06/2006/TT-BTM .

7. Tổ chức và hoạt động Thanh tra Y tế

Ngày 25/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế, theo đó:

Hoạt động thanh tra hành chính bao gồm:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Sở Y tế;

- Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành bao gồm các lĩnh vực:

- Y tế dự phòng, an toàn thực phẩm và môi trường y tế;

- Khám bệnh, chữa bệnh, y dược cổ truyền và bảo hiểm y tế;

- Dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;

- Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 27/02,  thay thế Nghị định 77/2006/NĐ-CP và bãi bỏ Nghị định 79/2008/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,271

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .
  • 08:00 | 25/06/2022 Nghị định 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 về Quy chế làm việc của Chính phủ.
  • 07:38 | 25/06/2022 Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
  • 07:30 | 25/06/2022 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn