Chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 8 (phần 1)

29/07/2014 14:35 PM

Từ ngày 01/8 tới đây, nhiều chính sách mới quan trọng sẽ có hiệu lực, tiêu biểu như:

Hoàng Hiệp
Cho phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa

Theo Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa thì:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được chuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu có lý do khách quan mà không thể tiếp tục thực hiện dự án trên đất đã được Nhà nước cho thuê đất.

Việc chuyển nhượng phải được UBND cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản. Người nhận chuyển nhượng dự án phải bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án xã hội hóa theo đúng mục tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án.

Điều kiện được vận chuyển trên phà một lưỡi

Bộ GTVT vừa có thông tư 22/2014/TT-BGTVT, theo đó nhân viên bến phà một lưỡi sẽ từ chối phục vụ hành khách và phương tiện phà khi:

- Tổng trọng tải của xe và hàng hóa, khách trên phà vượt quá trọng tải được phép chở của phà ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
- Xe có tải trọng vượt quá tải trọng cho phép của bến hoặc tải trọng được phép chở của phà;
- Phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn, kỹ thuật;
- Xe ô tô hơn 16 chỗ; xe ô tô tải có tổng trọng tải lớn hơn 3,5 tấn;
- Hành khách không chấp hành nội quy qua phà, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà không có người thân hay người giám hộ đi cùng
- Điều kiện an toàn của bến không đảm bảo
- Người điều khiển xe ô tô đang trong tình trạng say rượu, ma túy.

Phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Theo Thông tư 75/2014/TT-BTC, số phí thẩm tra phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số phí thẩm tra phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu

Trong đó:
+ Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt.
+ Mức thu: Được quy định tại các Phụ lục kèm theo Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư này

Thông tư cũng quy định chi tiết việc xác định số phí trong một số trường hợp như:
+ Công trình có Chi phí xây dựng nằm giữa các Chi phí xây dựng đã quy định mức thu cụ thể trong Biểu mức phí (ban hành kèm theo Thông tư)
+ Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức tư vấn hoặc cá nhân cùng thực hiện thẩm tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước
+ Cơ quan thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra.     

Thủ tục đăng ký hoạt động HTX

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT quy định thủ tục để đăng ký hoạt động HTX theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 như: thủ tục đăng ký thành lập HTX, thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, thay đổi nội dung đăng ký HTX, thủ tục tạm ngừng, giải thể HTX.

Ban hành kèm Thông tư là các biểu mẫu phục vụ cho việc đăng ký thành lập HTX như: Giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX, phương án sản xuất kinh doanh, Danh sách thành viên, danh sách HĐQT, GĐ, ban kiểm soát, mẫu giấy chứng nhận đăng ký HTX.

Cũng theo Thông tư này, hàng năm, hợp tác xã sẽ phải thực hiện báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của mình với cơ quan quản lý; thời hạn báo cáo là ngày 15/01.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/08/2014 và thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BKH .

Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo các tuyến đường và cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGTVT .

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài. Trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến quá cảnh hàng hóa mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Thông tư hướng dẫn về việc thu tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Thông tư hướng dẫn về:

+ Việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất/
+ Xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành/

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và bãi bỏ Thông tư số 117/2004/TT-BTC, Thông tư số70/2006/TT-BTC, Thông tư số 93/2011/TT-BTC .

Thông tư hướng dẫn về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bộ tài chính cũng đã có Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
+ Xử lý chuyển tiếp và một số vấn đề cụ thể

Thông tư thay thế Thông tư số 120/2005/TT-BTC, Thông tư số 141/2007/TT-BTC, Thông tư số 94/2011/TT-BTC .

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,488

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 16/12/2019 Nghị định 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:15 | 16/12/2019 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực từ 25/12/2019.
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn