Chính sách Hải quan - Thương mại có hiệu lực trong tháng 4

14/04/2014 08:30 AM

Thời hạn khai hải quan điện tử; Điều kiện nhập khẩu xe ô tô mô tô của Việt kiều hồi hương; Phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ... là một trong những chính sách quan trọng trong lĩnh vực Hải quan - Thương mại có hiệu lực trong tháng 4 này. Cụ thể như sau:

Huyền Trang
Quy định thời hạn khai hải quan điện tử

Việc khai hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu được thực hiện sau khi đã tập kết đầy đủ hàng hóa tại địa điểm chậm nhất 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc khai hải quan được thực hiện trước khi hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Ngày hàng hóa đến cửa khẩu được xác định:
- Là ngày ghi trên dấu của cơ quan hải quan đóng lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập;
- Ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải.

Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải nhập cảnh.

Nội dung trên quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/04/2014.

Điều kiện nhập khẩu xe ô tô, mô tô của Việt Kiều hồi hương

Cũng vào ngày đầu tháng 4/2014, Thông tư 20/2014/TT-BTC có hiệu lực, cho phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô như sau.

Điều kiện để được nhập khẩu xe ô tô của Việt kiều đã hồi hương là:
- Đã đăng ký lưu hành ở nước định cư hoặc nước mà công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc ít nhất là 06 tháng
- Đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km đến thời điểm ô tô về cảng Việt Nam.
- Đáp ứng quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP và Thông tư 31/2011/TT-BGTVT .

Tương tự Điều kiện nhập khẩu đối với xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển phải thỏa mãm điều kiện sau:

- Được đăng ký lưu hành ở nước định cư hoặc nước mà công dân VN định cư ở nước ngoài đến làm việc trước thời điểm công dân VN định cư ở nước ngoài đã hồi hương được giải quyết đăng ký thường trú tại VN và thuộc loại được phép đăng ký;
- Phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại VN;
- Xe mô tô nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm mô tô về đến cảng VN.
- Đáp ứng quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT .

Hướng dẫn xử lý hồ sơ hải quan khai không đầy đủ

Ngày 01/04/2014 Quyết định 988/QĐ-TCHQ có hiệu lực, quy định cụ thể cách xử lý khi kiểm tra hồ sơ hải quan phát hiện khai không đầy đủ hoặc có sự sai lệch, chưa phù hợp giữa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai trên Hệ thống.

Cụ thể, công chức hải quan lập biên bản vi phạm khi phát hiện đầy đủ thông tin hành vi vi phạm.

Sau khi người khai hải quan đã chấp hành, công chức thông báo người khai hải quan khai sửa đổi bằng “Chỉ thị của Hải quan” thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã A) và làm tiếp thủ tục theo quy định.

Trường hợp người khai hải quan sử dụng bảo lãnh riêng để khai báo nhưng số tiền thuế phải nộp khác với số tiền do người khai hải quan khai báo thì cơ quan hải quan đề nghị sử dụng bảo lãnh riêng mới tương ứng với số tiền thuế do cơ quan Hải quan xác định hoặc khai báo việc nộp thuế bằng phương thức nộp thuế ngay thông qua nghiệp vụ IDA01 (mã A).

Nếu quá 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo sửa đổi mà người khai hải quan không thực hiện việc sửa đổi thì công chức hải quan thực hiện việc sửa đổi và ấn định thuế thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã B), nghiệp vụ CEA/CEE và thực hiện tiếp các thủ tục…

Cách xác định trị giá hải quan của hàng XNK

Từ 12/04/2014, việc xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư 29/2014/TT-BTC .

Thông tư giải thích rõ khái niệm hàng hàng hóa nhập khẩu giống hệt là những hàng hóa nhập khẩu giống nhau về mọi phương diện như Đặc điểm vật chất; Chất lượng sản phẩm; Nhãn hiệu sản phẩm; Được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất được ủy quyền.

Ngoài ra Thông tư còn hướng dẫn một số nội dung mới như:
- Phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;
- Các hoạt động Gia công chế biến đơn giản sau nhập khẩu;
- Giải thích khái niệm “như một điều kiện cho giao dịch bán hàng hoá” tại điểm b, tiểu mục 1.2.5.1 Điều 14 về phí bản quyền, phí giấy phép  tại Thông tư 205/2010/TT-BTC .

Phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ

Có 02 phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ HHDV là phương pháp so sánh và phương pháp chi phí, được ban hành tại Thông tư 25/2014/TT-BTC .

Các bước cơ bản để tiến hành định giá theo phương pháp so sánh gồm:

Bước 1. Xác định tổng quát về HHDV cần định giá, xác định các yếu tố so sánh chủ yếu có ảnh hưởng nhiều nhất đến giá HHDV
Bước 2. Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về mức giá/các thông tin liên quan đến mức giá của HH, DV tương tự trên thị trường, lựa chọn ít nhất ba HHDV tương tự làm HHDV so sánh (nếu có).
Bước 3. Phân tích mức giá và các thông tin liên quan của HHDV tương tự; phân tích các yếu tố so sánh chủ yếu tác động đến giá HHDV cần định giá.

Đối với phương pháp chi phí Thông tư quy định các khoản chi không được tính chi phí hợp lý, hợp lệ để xác định giá thành sản phẩm thực hiện theo quy định hiện hành về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế…

Văn bản có hiệu lực từ 15/02/2014, thay thế Thông tư 154/2010/TT-BTC .

Mức bồi thường nhà ở, đất trong hành lang lưới điện

Việc hỗ trợ, bồi thường một lần đối với nhà ở, công trình, đất nằm trong, ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không sẽ áp dụng cho các trường hợp sau:

- Nhà ở phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm trong và ngoài hành lang bảo vệ;
- Đất ở, các loại đất khác nằm trong hành lang bảo vệ;
- Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất;
- Chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất khác sang đất ở;
- Hỗ trợ chi phí di chuyển;
- Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ.
 
Nội dung trên được ban hành tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/04/2014.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,363

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:05 | 05/12/2019 Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ 16/01/2020.
  • 08:30 | 05/12/2019 Nghị định 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
  • 07:55 | 05/12/2019 Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ 01/01/2020.
  • 16:30 | 04/12/2019 Từ 15/01/2020, Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về quản lý giống và giống vật nuôi có hiệu lực thi hành.
  • 15:20 | 04/12/2019 Quyết định 3972/QĐ-TCQLTT ngày 29/11/2019 phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn,tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020.
  • 12:00 | 03/12/2019 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất có hiệu lực từ 10/01/2020.
  • 10:40 | 03/12/2019 Thông tư 25/2019/TT-NHNN ngày 02/12/2019 sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
  • 07:45 | 03/12/2019 Thông tư 24/2019/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 18/01/2020.
  • 07:40 | 03/12/2019 Từ 15/01/2020, Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp CĐSP, văn bằng GDĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực thi hành.
  • 14:50 | 30/11/2019 Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn