Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 02-10/01

02/01/2014 08:40 AM

Trong những ngày đầu năm mới 2014, sẽ có một số quy định, chính sách sẽ được bắt đầu áp dụng:

Minh Trọng

Lĩnh vực doanh nghiệp

Từ ngày 05/01/2014, theo quy định tại Thông tư 171/2013/TT-BTC hướng dẫn công khai thông tin tài chính thì các đối tượng sau phải công khai thông tin tài chính:

- DN do nhà nước làm chủ sở hữu;
- Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại DN;
- Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính DN.

Việc công khai thông tin phải đảm bảo các mục đích và nguyên tắc quy định tại Điều 26 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP .

Lĩnh vực thương mại

Theo quy định tại quyết định 69/2013/QĐ-TTg thì từ ngày 10/1/2013, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ được áp dụng. Theo đó, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thực hiện theo nguyên tắc:

-  Trong năm tài chính, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân cơ sở;

- Giá bán điện bình quân được điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng quy định và chỉ được điều chỉnh tăng ở mức từ 7% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 06 tháng;

- Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

Lĩnh vực lao động- tiền lương

Từ ngày 10/01/2014, quy định về tài chính công đoàn ban hành theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức đóng phí công đoàn được thực hiện như sau:

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Các đơn vị đóng phí công đoàn theo quy định tại nghị định này phải đóng một tháng một lần cùng thời điểm với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ.

Lĩnh vực bất động sản

Từ ngày 10/01/2014, Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội sẽ có hiệu lực. Theo nghị định 188 thì tiêu chuẩn thiết kế NƠXH thực hiện theo quy định sau đây:

- Trường hợp đầu tư xây dựng NƠXH theo dự án bằng nguồn vốn ngoài NSNN là nhà chung cư thì tiêu chuẩn thiết kế mỗi căn hộ tối thiểu là 30 m2, tối đa không quá 70 m2, không khống chế số tầng nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được CQNN có thẩm quyền phê duyệt;

- Trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, để được mua NƠXH được xây dựng từ vốn ngoài ngân sách thì đối tượng phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có dự án phát triển NƠXH; trường hợp không có hộ khẩu thì phải có đăng ký tạm trú và đóng BHXH từ 01 năm trở lên.

Thêm vào đó, các đối tượng này còn phải thỏa mãn một trong các điều kiện như sau: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người; có nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát mà chưa được NN hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

Từ ngày 05/01/2014, quy định tại Thông tư 173/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo TTHC sẽ có hiệu lực thi hành.

Theo đó, tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng sẽ bị xử lý theo hình thức tiêu hủy hoặc bán trực tiếp mà không bán đấu giá.

Các loại tang vật là hành hóa, vật phẩm dễ hư hỏng gồm:

- Thực phẩm tươi sống, dễ bị ôi thiu, khó bảo quản;
- Hàng hóa dễ cháy, nổ (xăng, dầu, khí hóa lỏng và các chất dễ cháy, nổ khác);
- Thuốc chữa bệnh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật mà hạn sử dụng còn dưới 60 ngày theo hạn ghi trên bao bì, nhãn hàng;
- Thực phẩm đã qua chế biến và các loại hàng hóa khác mà hạn sử dụng còn dưới 30 ngày theo hạn ghi trên bao bì, nhãn hàng;
- Hàng hóa có tính chất thời vụ, hàng điện tử cao cấp và các loại hàng hoá, vật phẩm khác nếu không xử lý ngay sau khi có quyết định tạm giữ hoặc quyết định tịch thu sẽ bị hư hỏng, không bán được hoặc hết thời hạn sử dụng.

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

Theo Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ có hiệu lực từ ngày 02/01/2014.

Theo đó, mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương và vay vốn từ NH CSXH cho mỗi hộ chưa có đất sản xuất tối đa 30 triệu đồng/hộ. Đất sản xuất gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác.

Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ và được vay tín dụng tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ, thời gian vay là 5 năm với mức lãi suất bằng 0,1%/tháng tương đương với 1,2%/năm.

Bên cạnh đó, các hộ chính sách trên còn được hưởng các hỗ trợ về nước sinh hoạt, hỗ trợ xuất khẩu lao động, chuyển đổi nghề, giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng.

Lĩnh vực Giáo dục

Từ ngày 10/1/2014, Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung về quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ được áp dụng. Theo đó, một số vấn đề sửa đổi trong quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia gồm:

- Học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Học sinh tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế do BGDĐT tổ chức không còn được tuyển thẳng vào các trường đại học.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,639

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn