Chính sách Y tế - Giáo dục có hiệu lực từ giữa tháng 10/2018

09/10/2018 09:43 AM

Sau đây là 04 chính sách về Y tế - Giáo dục có hiệu lực từ giữa tháng 10/2018 (từ ngày 11 – 20/10/2018):

Nguyễn Thương

1. Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Ngày 30/8/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2018/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu. Theo đó, danh mục bao gồm:

- Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu (Phụ lục I)

- Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu:

+ Thuốc cổ truyền có xuất xứ thuộc danh mục bài thuốc cổ truyền được Bộ Y tế công nhận và được miễn thử lâm sàng;

+ Thuốc dược liệu bao gồm thuốc dược liệu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam và trong thành phần chứa dược liệu có tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền thiết yếu ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Thuốc theo danh mục thuốc cổ truyền đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục II);

+ Danh mục vị thuốc cổ truyền (Phụ lục II).

Thông tư 19/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/10/2018, bãi bỏ Thông tư 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 và Thông tư 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013.

2. Bỏ quy định mua thuốc cho con phải khai số CMND

Ngày 22/8/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Theo đó, trong đơn thuốc của trẻ dưới 72 tháng tuổi chỉ yêu cầu ghi số tháng tuổi, cân nặng, tên bố,mẹ hoặc người đưa trẻ đến khám, chữa bệnh mà không cần ghi số CMND của bố, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.

Thông tư 18/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

3. Tiêu chuẩn công bố khoa học quốc tế đối với chức danh giáo sư

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Theo đó, từ 01/1/2020, một trong những tiêu chuẩn của chức danh GS đó là ứng viên phải công bố được ít nhất 05 bài báo khoa học hoặc (và):

- Bằng độc quyền sáng chế;

- Giải pháp hữu ích;

- Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Nếu không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có:

+ Ít nhất 03 trong số các công trình khoa học nêu trên và 02 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản; hoặc

+ Ít nhất 03 trong số các công trình khoa học nêu trên và 02 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

4. Quy định mới về tiêu chuẩn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Ngày 28/8/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGDDT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

Theo đó, một trong những tiêu chuẩn để xem xét kỷ niệm chương là cá nhân phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 20 năm trở lên.

Quy định trước đây yêu cầu cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 25 trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ.

Ngoài ra, cá nhân ngoài ngành giáo dục, cá nhân người nước ngoài nếu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục cũng được xem xét trao tặng kỷ nhiệm chương.

Thông tư 22/2018/TT-BGDDT có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,129

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:30 | 13/05/2022 Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  • 15:00 | 12/05/2022 Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
  • 13:30 | 11/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2022 hướng dẫn thực hiện Quyết định 57/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 62/2015/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • 10:30 | 11/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
  • 11:00 | 10/05/2022 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
  • 07:30 | 10/05/2022 Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022
  • 07:30 | 10/05/2022 Công văn 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 09/05/2022 Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn