Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính sách Y tế - Giáo dục có hiệu lực từ giữa tháng 10/2018

09/10/2018 09:43 AM

Sau đây là 04 chính sách về Y tế - Giáo dục có hiệu lực từ giữa tháng 10/2018 (từ ngày 11 – 20/10/2018):

Nguyễn Thương

1. Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Ngày 30/8/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2018/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu. Theo đó, danh mục bao gồm:

- Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu (Phụ lục I)

- Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu:

+ Thuốc cổ truyền có xuất xứ thuộc danh mục bài thuốc cổ truyền được Bộ Y tế công nhận và được miễn thử lâm sàng;

+ Thuốc dược liệu bao gồm thuốc dược liệu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam và trong thành phần chứa dược liệu có tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền thiết yếu ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Thuốc theo danh mục thuốc cổ truyền đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục II);

+ Danh mục vị thuốc cổ truyền (Phụ lục II).

Thông tư 19/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/10/2018, bãi bỏ Thông tư 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 và Thông tư 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013.

2. Bỏ quy định mua thuốc cho con phải khai số CMND

Ngày 22/8/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Theo đó, trong đơn thuốc của trẻ dưới 72 tháng tuổi chỉ yêu cầu ghi số tháng tuổi, cân nặng, tên bố,mẹ hoặc người đưa trẻ đến khám, chữa bệnh mà không cần ghi số CMND của bố, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.

Thông tư 18/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

3. Tiêu chuẩn công bố khoa học quốc tế đối với chức danh giáo sư

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Theo đó, từ 01/1/2020, một trong những tiêu chuẩn của chức danh GS đó là ứng viên phải công bố được ít nhất 05 bài báo khoa học hoặc (và):

- Bằng độc quyền sáng chế;

- Giải pháp hữu ích;

- Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Nếu không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có:

+ Ít nhất 03 trong số các công trình khoa học nêu trên và 02 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản; hoặc

+ Ít nhất 03 trong số các công trình khoa học nêu trên và 02 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

4. Quy định mới về tiêu chuẩn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Ngày 28/8/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGDDT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

Theo đó, một trong những tiêu chuẩn để xem xét kỷ niệm chương là cá nhân phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 20 năm trở lên.

Quy định trước đây yêu cầu cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 25 trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ.

Ngoài ra, cá nhân ngoài ngành giáo dục, cá nhân người nước ngoài nếu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục cũng được xem xét trao tặng kỷ nhiệm chương.

Thông tư 22/2018/TT-BGDDT có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,340

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn