Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính sách Xây dựng - Tài chính có hiệu lực cuối tháng 9/2018

18/09/2018 08:34 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên chính sách Xây dựng - Tài chính có hiệu lực từ cuối tháng 9/2018 (từ ngày 21 - 30/9/2018) sau đây:

Kiều Nga

1. Chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng mới nhất năm 2018

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng có hiệu lực vào ngày 25/9/2018.

Theo đó, nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng đã thay đổi như sau:

- Chế độ báo cáo gồm: hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục I), biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục II).

Số biểu mẫu báo cáo theo quy định mới đã giảm đi 05 biểu mẫu so với quy định hiện hành và nay chỉ còn 13 biểu mẫu được đánh số thứ tự từ 01/BCĐP đến 13/BCĐP.

- Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị gửi báo cáo, còn Bộ Xây dựng là cơ quan nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê.

- Kỳ báo cáo thống kê được quy định trong biểu mẫu báo cáo thống kê và được tính theo ngày dương lịch gồm:

+ Báo cáo thống kê 6 tháng: được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng của tháng 6 của kỳ báo cáo thống kê.

+ Báo cáo thống kê năm: được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê.

Như vậy, kỳ báo cáo mới đã bỏ chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo tháng, quý và cũng sửa đổi thời gian báo cáo thống kê 6 tháng, năm.

- Thời hạn báo cáo: được ghi tại góc trên bên trái của biểu mẫu thống kê.

- Hình thức báo cáo: bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và qua hệ thống báo cáo điện tử.

2. Quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Nội dung này được quy định tại Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Theo đó, đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng mới gồm 04 nhóm lĩnh vực như sau:

- Hoạt động đầu tư xây dựng (gồm 09 chỉ tiêu);

- Phát triển đô thị và nông thôn (gồm 16 chỉ tiêu) ;

- Nhà ở, bất động sản và công sở (gồm 07 chỉ tiêu);

- Vật liệu xây dựng (gồm 01 chỉ tiêu).

(Quy định hiện hành là hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng gồm 03 nhóm: Quản lý đầu tư xây dựng; Phát triển đô thị và nông thôn; Nhà ở và bất động sản.)

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể nội dung các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Thông tư 06/2018/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2018 và thay thế Thông tư 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012.

3. Hướng dẫn mức chi NSNN để ứng phó biến đổi khí hậu 2016 - 2020

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -2020.

Theo đó, mức chi NSNN để thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020 được thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành.

Ngoài ra, Thông  tư cũng hướng dẫn thêm một số mức chi như sau:

- Chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009;

- Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018;

- Chi điều tra, khảo sát: Theo quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016;

- Chi công tác phí, hội nghị: Theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017;

- Chi tạo lập thông tin, cơ sở dữ liệu: Theo quy định tại Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

Xem thêm tại Thông tư 70/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 22/9/2018.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,059

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn