Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính sách Kế toán – Thuế – Tiền lương nổi bật sắp có hiệu lực

17/09/2018 15:02 PM

Trong những ngày gần đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được nhiều chính sách mới quan trọng về Kế toán – Thuế – Tiền lương (sắp có hiệu lực thi hành).

Thanh Hữu
File Word Chính sách Kế toán – Thuế –Tiền lương nổi bật sắp có hiệu lực

 

Trong đó, nổi bật là các chính sách sau đây:

1. Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

Theo đó, quy định cụ thể thời gian bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, các nội dung cần có trong hóa đơn điện tử, biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, các trường hợp được sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí…

Xem chi tiết loạt bài viết về Nghị định 119/2018 tại đây.

hóa đơn điện tử

2. Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 82/2018/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018.

Xem chi tiết tại đây.

giá trị gia tăng

3. Sửa đổi Nghị định hướng dẫn về tiền lương của người lao động

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

Xem chi tiết loạt bài viết và văn bản liên quan về Nghị định này tại đây.

Tiền lương

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,191

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn