Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018

31/08/2018 08:07 AM

Tiếp theo bài viết “Chính sách Tài chính có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018”, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số chính sách nổi bật khác sau đây:

Phương Uyên

1. Tiêu chí đánh giá đại diện doanh nghiệp nhà nước do BQP quản lý

Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 105/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 147/2016/TT-BQP về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại DNNN do Bộ Quốc phòng quản lý…

Theo đó, người đại diện được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi hoàn thành dưới 80% nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- DN có chỉ tiêu trong 5 chỉ tiêu hợp nhất: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thu nhập bình quân và/hoặc năng suất lao động, tỷ lệ cổ tức, đạt dưới mức 80% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp theo năm theo Thông tư 48/2017/TT-BQP ngày 05/3/2017: Doanh nghiệp xếp loại C, mất an toàn về tài chính;

Tuy nhiên, Người đại diện có đủ cơ sở chứng minh trách nhiệm không thuộc về mình thì có quyền đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, quyết định khi tiến hành đánh giá.

Thông tư 105/2018/TT-BQP có hiệu lực ngày 08/9/2018.

2. Hiệu trưởng phải đạt chuẩn sử dụng ngoại ngữ

Đây là một trong những tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực ngày 04/9/2018.

Theo đó, hiệu trưởng có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức:

- Mức đạt: giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh);

- Mức khá: chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường;

- Mức tốt: sử dụng ngoại ngữ thành thạo (ưu tiên tiếng Anh); tạo lập môi trường phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

3. Chế độ người có công với cách mạng định cư ở nước ngoài

Đây là nội dung tại Nghị định 102/2018/NĐ-CP về chế độ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Theo đó, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đang định cư ở nước ngoài tại Khoản 2, 3, 4 Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ:

- Từ đủ 02 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4.000.000 đồng;

- Trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1.500.000 đồng.

- Trường hợp đã từ trần trước ngày 05/9/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 6.000.000 đồng.

Ngoài ra, các đối tượng trên, kể từ tháng về nước định cư:

- Được hưởng chế độ BHYT như đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến;

- Khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.

Nghị định 102/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/9/2018.

4. Kiểm soát TTHC khi xây dựng văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư 18/2018/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương bắt đầu có hiệu lực ngày 03/9/2018. Theo đó:

- Trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động của TTHC theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.

- Hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL của các đơn vị thuộc Bộ phải được gửi lấy ý kiến Văn phòng Bộ trước khi gửi Vụ Pháp chế thẩm tra.

- Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về việc đề nghị thẩm tra, Văn phòng Bộ trả lời bằng văn bản, nêu rõ quan điểm đối với nội dung liên quan đến TTHC trong VBQPPL được đề nghị xây dựng (nếu có).

- Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL gửi Vụ Pháp chế để thẩm tra.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,098

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn