Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018

31/08/2018 08:07 AM

Tiếp theo bài viết “Chính sách Tài chính có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018”, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số chính sách nổi bật khác sau đây:

Phương Uyên

1. Tiêu chí đánh giá đại diện doanh nghiệp nhà nước do BQP quản lý

Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 105/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 147/2016/TT-BQP về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại DNNN do Bộ Quốc phòng quản lý…

Theo đó, người đại diện được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi hoàn thành dưới 80% nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- DN có chỉ tiêu trong 5 chỉ tiêu hợp nhất: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thu nhập bình quân và/hoặc năng suất lao động, tỷ lệ cổ tức, đạt dưới mức 80% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp theo năm theo Thông tư 48/2017/TT-BQP ngày 05/3/2017: Doanh nghiệp xếp loại C, mất an toàn về tài chính;

Tuy nhiên, Người đại diện có đủ cơ sở chứng minh trách nhiệm không thuộc về mình thì có quyền đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, quyết định khi tiến hành đánh giá.

Thông tư 105/2018/TT-BQP có hiệu lực ngày 08/9/2018.

2. Hiệu trưởng phải đạt chuẩn sử dụng ngoại ngữ

Đây là một trong những tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực ngày 04/9/2018.

Theo đó, hiệu trưởng có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức:

- Mức đạt: giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh);

- Mức khá: chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường;

- Mức tốt: sử dụng ngoại ngữ thành thạo (ưu tiên tiếng Anh); tạo lập môi trường phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

3. Chế độ người có công với cách mạng định cư ở nước ngoài

Đây là nội dung tại Nghị định 102/2018/NĐ-CP về chế độ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Theo đó, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đang định cư ở nước ngoài tại Khoản 2, 3, 4 Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ:

- Từ đủ 02 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4.000.000 đồng;

- Trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1.500.000 đồng.

- Trường hợp đã từ trần trước ngày 05/9/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 6.000.000 đồng.

Ngoài ra, các đối tượng trên, kể từ tháng về nước định cư:

- Được hưởng chế độ BHYT như đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến;

- Khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.

Nghị định 102/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/9/2018.

4. Kiểm soát TTHC khi xây dựng văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư 18/2018/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương bắt đầu có hiệu lực ngày 03/9/2018. Theo đó:

- Trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động của TTHC theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.

- Hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL của các đơn vị thuộc Bộ phải được gửi lấy ý kiến Văn phòng Bộ trước khi gửi Vụ Pháp chế thẩm tra.

- Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về việc đề nghị thẩm tra, Văn phòng Bộ trả lời bằng văn bản, nêu rõ quan điểm đối với nội dung liên quan đến TTHC trong VBQPPL được đề nghị xây dựng (nếu có).

- Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL gửi Vụ Pháp chế để thẩm tra.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,511

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:30 | 13/05/2022 Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  • 15:00 | 12/05/2022 Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
  • 13:30 | 11/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2022 hướng dẫn thực hiện Quyết định 57/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 62/2015/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • 10:30 | 11/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
  • 11:00 | 10/05/2022 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
  • 07:30 | 10/05/2022 Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022
  • 07:30 | 10/05/2022 Công văn 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 09/05/2022 Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn