Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

08 chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 06/2017

07/06/2017 09:25 AM

Tiếp theo bài viết “Chính sách Đầu tư có hiệu lực từ giữa tháng 6”, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu tiếp một số chính sách nổi bật về hóa đơn, chứng khoán, giáo dục có hiệu lực từ ngày 11 – 20/6/2017:

Ngọc Duy

5. Thay đổi thời hạn thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp

Từ ngày 12/6/2017, Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, việc thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh có một số thay đổi sau:

- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn (hiện nay là 05 ngày);

- Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn thanh lý hợp đồng đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý (đối với hóa đơn đặt in) khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn và không bị xử phạt;

- Nếu phát hiện thông báo phát hành không đủ nội dung thì trong thời hạn 02 ngày làm việc (hiện nay là 03 ngày làm việc) từ ngày nhận được thông báo thì cơ quan thuế phải có văn bản gửi cho tổ chức biết để điều chỉnh.

6. 03 trường hợp bị công bố thông tin vi phạm về chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC về xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán.
 
Theo đó, nêu rõ sẽ công bố công khai thông tin vi phạm trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán đối với các cá nhân, tổ chức sau:
                                                                                           
- Bị áp dụng mức phạt tiền trong khung phạt có mức phạt tối đa từ 15 triệu đồng trở lên đối với cá nhân; từ 30 triệu đồng trở lên đối với tổ chức;
 
- Bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD, chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn;
 
- Bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định hiện hành.

(Theo quy định hiện hành tại Thông tư 217 chỉ cần có quyết định xử phạt sẽ bị công bố công khai thông tin)
 
Thông tư 36/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 15/6/2017.

7. Người nước ngoài được xét tuyển đại học từ xa tại Việt Nam

Đây là nội dung nổi bật được hướng dẫn tại Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo từ xa (ĐTTX) trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 12/6/2017. Theo đó:

- Công dân nước ngoài được tham gia xét tuyển ĐTTX trình độ đại học ở các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam;

- Nội dung của thông báo tuyển sinh và các thông tin liên quan đến chương trình ĐTTX phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 02 tháng trước ngày tuyển sinh;

- Điều kiện, trình tự tiếp nhận lưu học sinh người nước ngoài thực hiện theo quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam hiện hành;

- Kết quả tuyển sinh phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học;

- Trên cơ sở Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành và các quy định của Quy chế này, cơ sở giáo dục đại học xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh ĐTTX đối với công dân nước ngoài.

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT .

8. Nâng mức vay tối đa của sinh viên lên 1,5 triệu đồng/tháng

Nội dung này được quy định tại Quyết định 751/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, điều chỉnh mức vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên tối đa là 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên (mức vay hiện hành là 1.250.000 đồng).

Như vậy, mức vốn cho vay lần này tăng thêm 250.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định 751/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,990

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 23/01/2021 Quyết định 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 07:30 | 23/01/2021 Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa.
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn