Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 12/2016

19/12/2016 16:00 PM

Cuối tháng 12 này (từ ngày 21 - 31/12/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ghi nhận một số chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực sau đây:

Trọng Nhân

1. Công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước

Từ ngày 23/12/2016, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện công khai thông tin tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư 182/2016/TT-BQP với các nội dung sau:

- Thực hiện công khai Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán);

Trường hợp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thì phải công khai Báo cáo tài chính năm của công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm hợp nhất khi công khai Báo cáo tài chính năm.

- Công khai Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cùng với kiến nghị của kiểm toán, ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính về báo cáo tài chính và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Công khai thông tin về thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động; tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập hàng tháng năm trước liền kề của từng viên chức quản lý doanh nghiệp.

- Công khai tình hình chấp hành các nghĩa vụ đối với người lao động về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (nếu có).

Thời hạn gửi báo cáo công khai theo Thông tư 182/2016/TT-BQP là trước ngày 30/7 của năm báo cáo đối với Báo cáo tài chính 06 tháng; trước ngày 15/5 của năm tiếp theo đối với Báo cáo tài chính năm.

2. Phương tiện và trang phục của lực lượng quản lý thị trường

Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/12/2016.

Theo đó, quy định phương tiện và trang phục làm việc của lực lượng quản lý thị trường như sau:

- Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) sẽ được trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính.

- Phù hiệu QLTT có mặt phía ngoài nền màu xanh, giữa có ngôi sao vàng 5 cánh nổi trên nền đỏ hình tròn, sát mép phù hiệu có đường viền bằng 2 bông lúa màu vàng;

Cuống 2 bông lúa gắn với "bánh xe lịch sử" màu vàng, trên mặt bánh xe có hàng chữ viết tắt là "QLTT" màu đỏ, xếp cong theo chiều cong của vành bánh xe lịch sử.

- Cờ hiệu QLTT được làm bằng vải màu xanh thẫm, hình tam giác cân theo tỷ lệ cạnh bên so với cạnh đáy là 5/3; hai cạnh bên có đường viền gắn các sợi tua màu vàng và ở trung tâm có phù hiệu QLTT.

Ngoài ra, Nghị định 148/2016/NĐ-CP cũng quy định cụ thể Cấp hiệu QLTT gắn trên vai áo và trang phục cấp cho lực lượng làm việc tại các cấp.

3. Chính sách đối với NLĐ dôi dư Công ty TNHH thuộc Bộ Quốc phòng

Từ ngày 28/12/2016, Thông tư 154/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động (NLĐ) dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV thuộc Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, NLĐ dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21/4/1998 hoặc từ ngày 26/04/2002 trở về sau khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng chế độ sau:

- Trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động nếu công ty thực hiện Cổ phần hóa, bán; Chuyển thành Công ty TNHH 02 thành viên trở lên; Chuyển thành đơn vị sự nghiệp; Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách.

- Trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động nếu công ty bị giải thể, phá sản.

4. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Từ ngày 29/12/2016, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục sẽ thực hiện theo chương trình ban hành kèm theo Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT .

Theo đó, chương trình bồi dưỡng có thời lượng 75 tiết, trong đó có: 25 tiết Lý thuyết; 25 tiết Thảo luận - Thực hành và 25 tiết Viết tiểu luận và tìm hiểu thực tế.

Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,547

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn