Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

04 chính sách về tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ 10/12/2016

26/11/2016 09:30 AM

Từ ngày 10/12/2016, 04 chính sách mới nổi bật về tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

Nguyễn Thanh

1. Hướng dẫn mới xác định mức tiền lương của tổ chức chứng khoán

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý tiền lương trong các tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước theo Luật chứng khoán.

Theo đó, khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với năng suất lao động bình quân và lợi nhuận theo Điều 9 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì năng suất lao động được tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu như sau:

- NSLĐ bình quân kế hoạch = Tổng doanh thu kế hoạch : Số lao động bình quân kế hoạch được tính theo Khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26.

- NSLĐ bình quân thực hiện trong năm = Tổng doanh thu thực hiện trong năm : Số lao động bình quân thực tế sử dụng trong năm được tính theo Khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26.

Chứng khoán

2. Hướng dẫn mới về xác định tiền lương của Bảo hiểm tiền gửi

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo đó, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí được loại trừ khi xác định tiền lương của người lao động, bao gồm:

- Các yếu tố khách quan quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 26.

- Nhà nước có quyết định can thiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến tổng doanh thu trừ tổng chi phí của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi làm giảm nguồn vốn đầu tư (do giảm quỹ dự phòng nghiệp vụ).

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đánh giá lại việc thực hiện yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí thực hiện so với kế hoạch để loại trừ khi xác định quỹ tiền lương của người lao động.

3. Xác định quỹ tiền lương trong Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Theo Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH thì Quỹ tiền lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội được xác định như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch hằng năm = Đơn giá tiền lương được giao ổn định X Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương kế hoạch.

- Quỹ tiền lương thực hiện hằng năm = Đơn giá tiền lương được giao ổn định X Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương thực hiện.

viễn thông

4. Thông tư 30/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,875

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/10/2020 Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016.
  • 16:25 | 23/10/2020 Công văn 10612/BGTVT-CYT ngày 21/10/2020 về việc đôn đốc, nhắc nhở yêu cầu đeo khẩu trang tại các hãng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.
  • 16:20 | 23/10/2020 Công văn 7751/NHNN-TD ngày 23/10/2020 về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
  • 16:00 | 23/10/2020 Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.
  • 08:25 | 23/10/2020 Thông tư 25/2020/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển.
  • 08:20 | 23/10/2020 Công văn 4382/BGDĐT-QLCL ngày 22/10/2020 về hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  • 08:00 | 23/10/2020 Thông tư 26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm.
  • 15:00 | 22/10/2020 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ- quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:00 | 22/10/2020 Ngày 19/10/2020, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
  • 20:00 | 21/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 05/12/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn