04 chính sách về tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ 10/12/2016

26/11/2016 09:30 AM

Từ ngày 10/12/2016, 04 chính sách mới nổi bật về tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

Nguyễn Thanh

1. Hướng dẫn mới xác định mức tiền lương của tổ chức chứng khoán

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý tiền lương trong các tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước theo Luật chứng khoán.

Theo đó, khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với năng suất lao động bình quân và lợi nhuận theo Điều 9 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì năng suất lao động được tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu như sau:

- NSLĐ bình quân kế hoạch = Tổng doanh thu kế hoạch : Số lao động bình quân kế hoạch được tính theo Khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26.

- NSLĐ bình quân thực hiện trong năm = Tổng doanh thu thực hiện trong năm : Số lao động bình quân thực tế sử dụng trong năm được tính theo Khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26.

Chứng khoán

2. Hướng dẫn mới về xác định tiền lương của Bảo hiểm tiền gửi

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo đó, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí được loại trừ khi xác định tiền lương của người lao động, bao gồm:

- Các yếu tố khách quan quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 26.

- Nhà nước có quyết định can thiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến tổng doanh thu trừ tổng chi phí của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi làm giảm nguồn vốn đầu tư (do giảm quỹ dự phòng nghiệp vụ).

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đánh giá lại việc thực hiện yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí thực hiện so với kế hoạch để loại trừ khi xác định quỹ tiền lương của người lao động.

3. Xác định quỹ tiền lương trong Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Theo Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH thì Quỹ tiền lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội được xác định như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch hằng năm = Đơn giá tiền lương được giao ổn định X Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương kế hoạch.

- Quỹ tiền lương thực hiện hằng năm = Đơn giá tiền lương được giao ổn định X Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương thực hiện.

viễn thông

4. Thông tư 30/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,658

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:05 | 05/12/2019 Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ 16/01/2020.
  • 08:30 | 05/12/2019 Nghị định 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
  • 07:55 | 05/12/2019 Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ 01/01/2020.
  • 16:30 | 04/12/2019 Từ 15/01/2020, Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về quản lý giống và giống vật nuôi có hiệu lực thi hành.
  • 15:20 | 04/12/2019 Quyết định 3972/QĐ-TCQLTT ngày 29/11/2019 phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn,tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020.
  • 12:00 | 03/12/2019 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất có hiệu lực từ 10/01/2020.
  • 10:40 | 03/12/2019 Thông tư 25/2019/TT-NHNN ngày 02/12/2019 sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
  • 07:45 | 03/12/2019 Thông tư 24/2019/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 18/01/2020.
  • 07:40 | 03/12/2019 Từ 15/01/2020, Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp CĐSP, văn bằng GDĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực thi hành.
  • 14:50 | 30/11/2019 Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn