Chính sách hỗ trợ tài chính doanh nghiệp an ninh, quốc phòng

21/10/2016 14:42 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 93/2015/NĐ-CP về cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp an ninh, quốc phòng (AN-QP).

Hùng Phương

Theo đó, ngoài quy định chung về hỗ trợ đầu tư, doanh nghiệp AN-QP còn được:

- Miễn, giảm tiền thuê, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được giao quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ AN-QP;

- Hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

- Cấp kinh phí duy trì, bảo dưỡng, vận hành các dây truyền sản xuất AN-QP và hỗ trợ lương cho người lao động trong biên chế;

- Hỗ trợ quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục cho cơ sở thuộc doanh nghiệp AN-QP tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập tối đa 200 triệu đồng/lớp;

- Hỗ trợ kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá từ 300 – 500 triệu đồng/bệnh xá.

Thông tư 151/2016/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA và áp dụng từ năm ngân sách 2016 trở đi.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,640

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn