Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Ban hành thêm chính sách miễn, giảm học phí cho HSSV khó khăn

21/09/2016 14:17 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 4341/BGDĐT-KHTC về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo.

Ms.Thúy Vy

Nhằm đảm bảo tất cả HSSV được đến trường trong năm học mới 2016 - 2017, đặc biệt là ở các vùng bị thiên tai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Ban hành thêm các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, HSSV vùng bị ảnh hưởng thiên tai, ô nhiễm môi trường.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tại địa phương:

+ Thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Công văn 4038/BGDĐT-KHTC ngày 18/8/2016.

+ Đặc biệt quan tâm tới việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV thuộc diện chính sách, HSSV hộ nghèo và HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

+ Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định, chấm dứt tình trạng lạm thu, gây bức xúc trong xã hội.

Công văn 4341/BGDĐT-KHTC được ban hành vào ngày 01/9/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,677

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn