Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tổng hợp chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9/2016

30/08/2016 10:53 AM

Trong tháng 9 tới đây (từ ngày 01 đến ngày 30/9/2016), nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực khác nhau bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Thanh Hữu

Để quý thành viên thuận tiện theo dõi THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã chia nhóm những chính sách này thành 10 chủ đề, cụ thể như sau:

1. Chính sách kiểm toán, lao động - tiền lương.

2. Chính sách xuất nhập khẩu; thuế, phí, lệ phí.

3. Chính sách đầu tư, thương mại.
 
4. Chính sách tài nguyên môi trường, quyền dân sự.

5. Chính sách giáo dục, y tế.

6. Chính sách xây dựng - đô thị, giao thông vận tải.

7. Chính sách vi phạm hành chính, tài chính nhà nước.

8. Chính sách bộ máy hành chính.

9. Chính sách công nghệ thông tin, bất động sản, dịch vụ pháp lý.

10. Chính sách văn hóa xã hội và lĩnh vực khác.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ cập nhật những bài viết liên quan đến các chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 09/2016 TẠI ĐÂY.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 37,792

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn