Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 7/2016

18/07/2016 11:43 AM

Sau đây là 04 chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành trong cuối tháng 7 (từ ngày 21 - 31/7/2016).

Khánh Vi

1. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng được phụ cấp 1.815.000 đồng/tháng

Thông tư 77/2016/TT-BQP ban hành Bảng lương theo cấp bậc quân hàm và Bảng phụ cấp chức vụ, phụ cấp quân hàm đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó:

- Phụ cấp đối với chức vụ lãnh đạo quân đội như sau:

+ Chức danh Bộ trưởng là 1.815.000 đồng/tháng;

+ Chức danh Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là 1.694.000 đồng/tháng;

+ Chức danh Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng là 1.331.000 đồng/tháng…

Ngoài ra, thông tư còn quy định mức lương theo cấp bậc quân hàm:

- Mức lương của đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng.

- Mức lương của đại tá là 9.680.000 đồng/tháng.

- Mức lương của đại úy là 6.534.000 đồng/tháng.

Xem thêm chi tiết Bảng lương, Bảng phụ cấp tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 77/2016/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 25/7/2016).

Riêng đối với các chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp quy định tại thông tư này được thực hiện từ ngày 01/5/2016.

2. 14 thủ tục hành chính mới áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/7/2016.

Theo đó, đề cập đến 12 TTHC một cửa của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử đối với:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) theo hợp đồng mua bán hàng hóa.

- Hàng hóa XNK để thực hiện hợp đồng gia công đối với thương nhân nước ngoài.

- Hàng hóa XNK theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng XK.

- Hàng hóa XNK của doanh nghiệp chế xuất.

- Hàng hóa XNK để thực hiện dự án đầu tư.

- Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất.

- Hàng hóa XNK tại chỗ.

- Hàng hóa XK nhưng bị trả lại.

- Hàng hóa NK nhưng phải xuất trả.

- Hàng hóa XNK chuyển cửa khẩu.

- Hàng hóa XNK của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

- Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Đồng thời, Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT cũng đề cập đến 02 TTHC một cửa của Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là: Cấp giấy phép NK thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện; Cấp giấy phép NK xuất b ản phẩm để kinh doanh.

cơ chế một cửa quốc gia

3. Chế độ đối với công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo
   
Thông tư 04/2016/TT-BNV quy định công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo được cấp trang phục, Thẻ và hưởng chế độ bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Theo đó,

- Trang phục, Thẻ và chế độ bồi dưỡng công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tôn giáo tại Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện theo Điều 11, 12, 13, 14 Thông tư này và các quy định pháp luật hiện hành.

- Trang phục, Thẻ và chế độ bồi dưỡng Thanh tra viên ở Sở Nội vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

 Thông tư 04/2016/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/7/2016.

4. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Theo Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT , Hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư phát triển các loại kết cấu hạ tầng sau:

- Trụ sở làm việc.

- Sân phơi, nhà kho, cửa hàng vật tư nông nghiệp.

- Xưởng sơ chế, chế biến.

- Công trình điện, nước sinh hoạt, chợ.

- Công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

- Công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản.

Xem thêm quy định về điều kiện và tiêu chí xét hỗ trợ tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 25/7/2016).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,759

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 04/12/2020 Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của TANDTC về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 09:10 | 04/12/2020 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  • 09:00 | 04/12/2020 Thông tư 95/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
  • 08:00 | 04/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.
  • 07:30 | 04/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
  • 07:10 | 04/12/2020 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
  • 15:30 | 03/12/2020 Quyết định 1975/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW ngày 29/07/2020 về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.
  • 14:30 | 03/12/2020 Quyết định 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.
  • 09:20 | 03/12/2020 Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn