Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Một số chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ giữa tháng 6/2016

08/06/2016 11:48 AM

Từ ngày 11 – 20/6/2016, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là:

Trọng Nhân

1. Phương pháp mới tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Từ ngày 13/06/2016, việc thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác khoáng sản sẽ thực hiện theo Thông tư 66/2016/TT-BTC và áp dụng từ kỳ kê khai, nộp phí tháng 5/2016.

Theo đó, phương pháp tính phí BVMT mới được xác định không chỉ căn cứ trên số lượng khai thác khoáng sản trong kỳ và mức phí theo từng loại khoáng sản nữa; mà, còn phụ thuộc bởi:

Số lượng đất đá bốc xúc thải ra từ hoạt động khai thác trong kỳ nộp phí và hệ số tính phí theo từng phương pháp khai thác khoáng sản (như lộ thiên, hầm lò, hay các phương pháp khác).

- Trước ngày 31/3 hằng năm, cơ quan thu phí BVMT sẽ có trách nhiệm công khai số phí BVMT trong khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tư 66/2016/TT-BTC cũng quy định chi tiết việc phân cấp quản lý sử dụng phí BVMT cũng như trách nhiệm của các cơ quan địa phương.

Phương pháp mới tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

2. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Từ  ngày 15/6/2016, mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải sẽ phải tuân thủ QCVN 62-MT:2016/BTNMT ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BTNMT .

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. Theo đó:

- Các cơ sở chăn nuôi (CSCN) có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 2 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh.

- CSCN có tổng lượng nước thải từ 2 m3/ngày đến dưới 5 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ công suất như biogas hoặc đệm lót sinh học phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

3. Quy định về sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm

Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 16/6/2016.

Theo đó, quy định số tiền sinh lời thu được hằng năm của hoạt động đầu tư theo Nghị định này được sử dụng như sau:

- Trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo nguyên tắc:

+ Mức trích quỹ dự phòng rủi ro hàng năm tối đa không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư cho đến khi số dư quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư vào các hình thức theo quy định.

+ Được sử dụng để bù đắp cho số tiền đầu tư bị rủi ro.

+ Quỹ này trong thời gian chưa sử dụng, được sử dụng đầu tư vào các hình thức theo quy định.

- Phần còn lại phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ số dư bình quân của từng quỹ trên tổng số dư của các quỹ trong năm bao gồm: quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định về sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm

4. Thay đổi điều kiện tổ chức dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/6/2016.

Theo đó, bãi bỏ nội dung liên quan đến cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ quy định tại Quyết định 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007.

Như vậy, các tổ chức muốn hoạt động dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang dùng trong chẩn đoán y tế sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ như hiện nay.

Thay đổi điều kiện tổ chức dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,723

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 28/10/2020 Nghị định 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.
  • 14:02 | 28/10/2020 Quyết định 3259/QĐ-BQP ngày 23/10/2020 công bố Danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
  • 14:00 | 28/10/2020 Quyết định 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ- TTg về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
  • 10:20 | 28/10/2020 Công văn 4688/VKSTC-V14 ngày 9/10/2020 hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
  • 07:00 | 28/10/2020 Công điện khẩn 34/CĐ-BGTVT ngày 27/10/2020 về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 9 trên biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung.
  • 16:10 | 27/10/2020 Công điện 1490/CĐ-TTg ngày 27/10/2020 về việc khẩn cấp ứng phó bão số 9.
  • 14:20 | 27/10/2020 Công văn 5834/BYT-KH-TC ngày 27/10/2020 về việc hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.
  • 08:20 | 27/10/2020 Hướng dẫn 38/HD-MTTQ-BTT ngày 19/10/2020 về việc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.
  • 07:05 | 27/10/2020 Công văn 10709/BGTVT-TTr ngày 26/10/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 07:00 | 27/10/2020 Quyết định 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn