Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Chính sách học bổng cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo

29/10/2015 08:31 AM

Từ ngày 01/01/2016, học sinh, sinh viên (HSSV) dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg .

Ms. Trúc Anh

Cụ thể, HSSV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật được hưởng học bổng và các khoản hỗ trợ khác như sau:

- Mức học bổng bằng 100% mức tiền lương cơ sở/tháng.

- Hỗ trợ một lần số tiền 1 triệu đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân như: chăn cá nhân, áo ấm (nếu cần), màn, chiếu cá nhân, áo đi mưa và quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo.

- Hỗ trợ 150.000 đồng với HSSV ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán.

- Mỗi HSSV được hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại với mức 300.000 đồng/năm với HSSV ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức 200.000 đồng/năm với các đối tượng còn lại.

Ngoài ra, còn được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, lệ phí tuyển sinh, cấp sổ khám sức khỏe, khám sức khỏe hàng năm, cấp Thẻ bảo hiểm y tế, cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.

Xem thêm tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,773

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 13:14 | 21/01/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.
  • 11:43 | 21/01/2021 Quyết định 52/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn