Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Điểm tin tuần từ 07 – 12/9/2015: Chính sách bảo hiểm – thuế

14/09/2015 07:45 AM

Tuần vừa qua, từ ngày 07 – 12/9/2015, Thư Viện Pháp Luật đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng trong các lĩnh vực bảo hiểm, thuế, phí, lệ phí. Nổi bật có các tin đáng chú ý như sau:

Ms. Trúc Anh

1. Hướng dẫn tiền lương đóng BHXH với viên chức   quản lý

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với viên chức quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được thực hiện theo Công văn 3562/LĐTBXH-BHXH .

Cụ thể, từ ngày 01/5/2013 trở đi, viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu được tiếp tục xếp lương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP .

Tiền lương này làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Như vậy, đối với viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng, hưởng BHXH là tiền lương theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 51 nêu trên.

Công văn 3562/LĐTBXH-BHXH được ban hành ngày 07/9/2015.

2. Miễn lệ phí trước bạ đến 30/6/2016 với xe máy điện chưa đăng ký

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1630/TTg-KTN về Phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký.
Theo đó, miễn lệ phí trước bạ đến hết ngày 30/6/2016 khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với xe máy điện đang lưu hành chưa đăng ký.

Ngoài ra, Công văn cũng quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện xử lý đối với xe máy điện chưa đăng ký như sau:

- Bộ Công an: Quyết định theo thẩm quyền và hướng dẫn việc miễn các loại hồ sơ, chứng từ khi làm thủ tục đăng ký đối với xe máy điện đến hết ngày 30/6/2016.

- Bộ Tài chính: Quyết định theo thẩm quyền và hướng dẫn việc miễn, giảm lệ phí đăng ký đến hết ngày 30/6/2016 đối với xe máy điện đang lưu hành chưa đăng ký khi chủ phương tiện thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến đăng ký, đăng kiểm xe máy điện.

Công văn 1630/TTg-KTN được ban hành ngày 11/9/2015.

3. Miễn lệ phí trước bạ với xe buýt sử dụng năng lượng sạch

Theo Thông tư 140/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ, phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch được miễn lệ phí trước bạ.

Cụ thể, xe buýt sử dụng năng lượng sạch thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ là loại xe buýt dùng nhiên liệu, năng lượng sau để thay thế xăng, dầu:

- Khí hóa lỏng.

- Khí thiên nhiên.

- Điện năng.

Các loại nhiên liệu, năng lượng này phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải quy định.

Thông tư 140/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/10/2015.

4. Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.4

Nhằm đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí, ngày 11/9/2015, Tổng Cục Thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.4.

Cụ thể, cập nhật danh mục lệ phí trên tờ khai 01/PHLP, 02/PHLP, trong đó bổ sung thêm tiểu mục 3853 - Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt.

Bắt đầu từ ngày 08/9/201

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài và Tài liệu hướng dẫn sử dụng những ứng dụng trên tại đây.

5. Tiếp tục áp dụng Nghị định 66 về định mức hành lý miễn thuế

Theo Nghị quyết 62/NQ-CP, Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, quà tặng nhập khẩu được miễn thuế tại Nghị định 66/2002/NĐ-CP .

Cụ thể, Nghị định 66/2002/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ 15/3/2015 do bị Nghị định 08/2015/NĐ-CP thay thế.

Tuy nhiên, các quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế tại Nghị định này vẫn tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30/9/2015.

Từ ngày 01/10/2015, định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế thực hiện theo Quyết định 31/2015/QĐ-TTg

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã đồng ý thí điểm không tính, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ, chi hộ cơ quan Nhà nước.

Nghị quyết 62/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ được ký vào ngày 07/9/2015.

6. Hướng dẫn mua hàng miễn thuế trên chuyến bay quốc tế đến VN

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg44/2013/QĐ-TTg .

Theo đó, hành khách trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam (VN) mua hàng miễn thuế phải xuất trình hộ chiếu, thẻ lên tàu bay – Boarding pass.

Tiếp viên hàng không phải ghi đầy đủ thông tin: Tên khách mua hàng, số hộ chiếu, số chuyến bay, số ghế.

Đoàn tiếp viên tổng hợp chứng từ, ghi chép các thông tin liên quan đến khách mua hàng miễn thuế và bàn giao cho doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế.

Sau đó, doanh nghiệp này nhập dữ liệu liên quan đến việc bán hàng của chuyến bay vào hệ thống phần mềm quản lý nối mạng với cơ quan Hải quan ngay sau khi tàu bay hoàn thành thủ tục nhập cảnh.

Ngoài ra, người nhập cảnh, hành khách trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến VN được mua hàng miễn thuế theo định mức hành lý miễn thuế quy định tại Quyết định 31/2015/QĐ-TTg .

Quyết định 39/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.

Bên cạnh các chính sách nổi bật về bảo hiểm, thuế, phí và lệ phí nêu trên, còn nhiều văn bản nổi bật trong các lĩnh vực khác, cụ thể như sau:

7. Hướng dẫn mới nhất về tuyển dụng viên chức

Ngày 31/8/2015, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Theo đó, việc thực hiện quyết định tuyển dụng và nhận việc có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác trước khi ký kết hợp đồng làm việc (HĐLV).

- Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu đơn vị này không thực hiện ký HĐLV, có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp kết quả trúng tuyển bị hủy bỏ thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định tuyển dụng người có kết quả thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó nếu người đó đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Thông tư 04/2015/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/10/2015.

8. Hướng dẫn mới về Luật kinh doanh bất động sản 2014

Từ ngày 01/11/2015, Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định pháp luật về hợp tác xã và có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định nêu trên phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Mức vốn pháp định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã.

Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Nghị định 76/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 153/2007/NĐ-CP .

9. Chi phí đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Từ ngày 01/11/2015, chi phí đăng tải thông tin, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện theo Biểu mức thu chi phí mới ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC .

Cụ thể, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng) như sau: 

- Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển: 300.000 đồng/gói/thứ tiếng.

- Thông báo mời chào hàng: 150.000 đồng/gói/thứ tiếng.

- Thông báo mời thầu: 300.000 đồng/gói/thứ tiếng.

- Danh sách ngắn: 150.000 đồng/gói/thứ tiếng.

Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng) như sau:

- Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký): 500.000 đồng.

- Chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp hàng năm, không kể năm thực hiện đăng ký): 500.000 đồng/năm.

- Chi phí nộp hồ sơ dự thầu: 300.000 đồng/gói.

- Chi phí nộp hồ sơ đề xuất: 200.000 đồng/gói.

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC thay thế Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC và Thông tư 17/2010/TT-BKH .

10. Điều kiện tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong biên giới biển VN

Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giới biển Việt Nam (VN) phải có các giấy tờ (bản chính) sau theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP :

- Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký tàu thuyền do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà tàu thuyền đó mang cờ quốc tịch cấp.

- GCN về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu thuyền (đối với tàu cá phải có GCN về an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm của quốc gia mà tàu thuyền đó mang cờ quốc tịch hoặc cơ quan đăng kiểm VN cấp).

- Danh sách thuyền viên, hành khách hoặc số thuyền viên, nhân viên phục vụ, hành khách trên tàu; Hộ chiếu của thuyền viên, nhân viên phục vụ và hành khách đi trên tàu thuyền.

- Giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện do cơ quan có thẩm quyền VN cấp; GCN an toàn vô tuyến điện theo quy định pháp luật.

- Giấy phép hoạt động thủy sản do cơ quan có thẩm quyền VN cấp (đối với tàu cá).

- Giấy tờ về hàng hóa, vận chuyển hàng hóa trên tàu thuyền và giấy tờ khác có liên quan do pháp luật VN quy định.

Nghị định 71/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,675

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn