Chính sách Thương mại có hiệu lực trong tháng 05/2015

09/05/2015 14:55 PM

Sau đây là những chính sách nổi bật về Thương mại bắt đầu có hiệu lực từ tháng 05/2015:

Xuân Sơn
1. Giảm mạnh thuế nhập khẩu dầu diesel, dầu nhiên liệu

Theo Thông tư 61/2015/TT-BTC , giảm mạnh thuế suất đối với mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Cụ thể như sau:

- Nhiên liệu diesel ô tô (mã hàng 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã hàng 2710.19.72) giảm từ 20% xuống còn 12%.

- Dầu nhiên liệu (mã hàng 2710.19.79)  giảm từ 25% xuống còn 13%.

- Dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 20% xuống còn 12%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2015 và thay thế Thông tư 48/2015/TT-BTC .

2. Trường hợp đấu thầu rộng rãi trong nước

Ngày 17/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, các trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước bao gồm:

- Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia;

- Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế;

- Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công.

- Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120 tỷ đồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/05/2015.

3. Vàng xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% được hưởng thuế 0%

Theo Quyết định 788/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Thủ tục hành chính mới được ban hành là "Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95%" do Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Đối tượng thực hiện thủ tục là doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% kê khai mức thuế xuất khẩu 0%.

Thủ tục này không áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/05/2015.

4. Hồ sơ chuyển nhượng máy in, photocopy màu

Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng máy theo mẫu quy định (02 bản);

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức được chuyển nhượng máy;

- Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó.

Nội dung trên được đề cập tại Thông tư 03/2015/TT-BTTTT và có hiệu lực từ ngày 01/05/2015.

5. Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra

Ngày 07/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.

Theo đó:

- Mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/01 hợp đồng xuất khẩu/01 lần thẩm định (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Tổ chức, cá nhân nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội Cá tra Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/05/2015.

6. Thí điểm thực hiện đại lý giám sát hải quan

Ngày 10/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2015/TT-BTC quy định về việc thí điểm thực hiện quy định đại lý giám sát hải quan thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các điều kiện sau thì sẽ được đăng ký làm đại lý giám sát hải quan:

- Được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế để vận chuyển hàng hóa trên các tuyến vận tải hàng hóa theo quy định tại Hiệp định vận tải Việt - Trung;

- Doanh nghiệp kinh doanh địa điểm nơi phương tiện vận tải đường bộ Trung Quốc thực hiện việc giao, nhận hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam và có tổ chức Hải quan hoạt động;

- Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan;

- Doanh nghiệp được xác nhận Đại lý giám sát hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/05/2015.

7. Hồ sơ hải quan đối với bưu gửi nhập khẩu

Ngày 14/04/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2015/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

Theo đó, hồ sơ hải quan đối với bưu gửi nhập khẩu bao gồm:

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ;

- Hóa đơn thương mại (nếu có): 01 bản chụp;

- Vận đơn, trường hợp không có vận đơn thì người khai hải quan sử dụng mã số gói, kiện hàng hóa để khai hải quan hoặc nộp danh mục gói, kiện hàng hóa do doanh nghiệp lập: 01 bản chụp;

- Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực ngày 29/05/2015 và bãi bỏ Thông tư 99/2010/TT-BTC .

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,201

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn