Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Chính sách Thương mại có hiệu lực trong tháng 05/2015

09/05/2015 14:55 PM

Sau đây là những chính sách nổi bật về Thương mại bắt đầu có hiệu lực từ tháng 05/2015:

Xuân Sơn
1. Giảm mạnh thuế nhập khẩu dầu diesel, dầu nhiên liệu

Theo Thông tư 61/2015/TT-BTC , giảm mạnh thuế suất đối với mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Cụ thể như sau:

- Nhiên liệu diesel ô tô (mã hàng 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã hàng 2710.19.72) giảm từ 20% xuống còn 12%.

- Dầu nhiên liệu (mã hàng 2710.19.79)  giảm từ 25% xuống còn 13%.

- Dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 20% xuống còn 12%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2015 và thay thế Thông tư 48/2015/TT-BTC .

2. Trường hợp đấu thầu rộng rãi trong nước

Ngày 17/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, các trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước bao gồm:

- Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia;

- Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế;

- Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công.

- Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120 tỷ đồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/05/2015.

3. Vàng xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% được hưởng thuế 0%

Theo Quyết định 788/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Thủ tục hành chính mới được ban hành là "Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95%" do Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Đối tượng thực hiện thủ tục là doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% kê khai mức thuế xuất khẩu 0%.

Thủ tục này không áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/05/2015.

4. Hồ sơ chuyển nhượng máy in, photocopy màu

Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng máy theo mẫu quy định (02 bản);

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức được chuyển nhượng máy;

- Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó.

Nội dung trên được đề cập tại Thông tư 03/2015/TT-BTTTT và có hiệu lực từ ngày 01/05/2015.

5. Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra

Ngày 07/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.

Theo đó:

- Mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/01 hợp đồng xuất khẩu/01 lần thẩm định (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Tổ chức, cá nhân nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội Cá tra Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/05/2015.

6. Thí điểm thực hiện đại lý giám sát hải quan

Ngày 10/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2015/TT-BTC quy định về việc thí điểm thực hiện quy định đại lý giám sát hải quan thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các điều kiện sau thì sẽ được đăng ký làm đại lý giám sát hải quan:

- Được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế để vận chuyển hàng hóa trên các tuyến vận tải hàng hóa theo quy định tại Hiệp định vận tải Việt - Trung;

- Doanh nghiệp kinh doanh địa điểm nơi phương tiện vận tải đường bộ Trung Quốc thực hiện việc giao, nhận hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam và có tổ chức Hải quan hoạt động;

- Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan;

- Doanh nghiệp được xác nhận Đại lý giám sát hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/05/2015.

7. Hồ sơ hải quan đối với bưu gửi nhập khẩu

Ngày 14/04/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2015/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

Theo đó, hồ sơ hải quan đối với bưu gửi nhập khẩu bao gồm:

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ;

- Hóa đơn thương mại (nếu có): 01 bản chụp;

- Vận đơn, trường hợp không có vận đơn thì người khai hải quan sử dụng mã số gói, kiện hàng hóa để khai hải quan hoặc nộp danh mục gói, kiện hàng hóa do doanh nghiệp lập: 01 bản chụp;

- Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực ngày 29/05/2015 và bãi bỏ Thông tư 99/2010/TT-BTC .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,404

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:54 | 19/01/2021 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/01/2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.
  • 15:18 | 19/01/2021 Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 quy định chi tiết, hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri; về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố.
  • 14:48 | 19/01/2021 Thông tư liên tịch 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển.
  • 09:15 | 19/01/2021 Thông tư 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
  • 08:45 | 19/01/2021 Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
  • 07:30 | 19/01/2021 Chỉ thị 3/CT-TTg ngày 18/01/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
  • 14:50 | 18/01/2021 Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 14:00 | 18/01/2021 Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
  • 07:30 | 18/01/2021 Công văn 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 về triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tài hành khách.
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn