Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
02/06/2022 15:50 PM

Hiện nay, đã có rất nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Từ ngày 01/7/2022, hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước. Sau đây là quy định về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và mẫu đăng ký kèm theo.

Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)

Cụ thể, căn cứ Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm cả đăng ký hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia) thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua một trong các phương thức sau:

- Đăng ký qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

- Đăng ký qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy thác cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nối chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử trực tiếp theo Mẫu số 01/TB-TNĐT Phụ lục IB về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

>>> Xem thêm: Các tiêu thức nào bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử? Nội dung hóa đơn điện tử có thể để trống tiêu thức đơn vị tính, số lượng và đơn giá được không?

Doanh nghiệp nào sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế? Những doanh nghiệp nào được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?

Hóa đơn điện tử đã xuất có sai sót thì khi xuất lại hóa đơn mới có cần lập biên bản hủy hóa đơn cũ không?

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,245

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn