Ai được cộng điểm ưu tiên khi thi, xét tuyển viên chức?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
05/05/2022 14:33 PM

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Trong đó, nhiều đối tượng sẽ được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức.

Ai được cộng điểm ưu tiên khi thi, xét tuyển viên chức?

Ai được cộng điểm ưu tiên khi thi, xét tuyển viên chức?

Các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

(Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP)

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,180

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn