Hợp tác xã là gì? Điều kiện làm thành viên của hợp tác xã

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
29/04/2022 15:55 PM

Hợp tác xã là một loại hình xuất hiện lâu đời tại Việt Nam. Vậy pháp luật quy định hợp tác xã là gì và điều kiện để trở làm thành viên của hợp tác xã như thế nào?

Hợp tác xã là gì? Điều kiện làm thành viên của hợp tác xã

Hợp tác xã là gì? Điều kiện làm thành viên của hợp tác xã (Ảnh minh họa)

1. Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

2. Điều kiện làm thành viên của hợp tác xã

Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật;

Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Lưu ý: Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

- Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

- Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

- Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ hợp tác xã;

- Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

3. Khi nào chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã?

Tư cách thành viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật;

- Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

- Hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

- Thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã;

- Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;

- Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm.

Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;

- Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;

- Trường hợp khác do điều lệ quy định.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 3, Điều 13, Điều 16 Luật Hợp tác xã 2012.

>>> Xem thêm: Công ty hợp danh là pháp nhân Việt Nam có thể trở thành thành viên của hợp tác xã hay không? Nếu được thì phải thực hiện thủ tục như thế nào?

Hợp tác xã có được quyền trả lại vốn góp cho thành viên khi chưa thực hiện quyết toán thuế của năm tài chính hay không?

Phiếu biểu quyết của thành viên hợp tác xã khi tham dự đại hội thành viên có phụ thuộc vào vốn góp của mỗi người hay không?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,278

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn