Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ nước ngoài

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/04/2021 08:44 AM

Sở LĐTB&XH TP.HCM có Công văn 5756/SLĐTBXH-VSATLĐ ngày 26/02/2021 hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Sở LĐTB&XH TP.HCM hướng dẫn một số nội dung về trình tự thực hiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

- Về ký kết hợp đồng lao động:

+ Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

+ Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động.

Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ nước ngoài

Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ nước ngoài (Ảnh minh họa)

- Về báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài:

Người sử dụng lao động nước ngoài thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 05/7) và hằng năm (trước ngày 05/01 của năm sau) về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài gửi cơ quan quản lý lao động.

- Về xác định nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài:

+ Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động với cơ quan lao động.

+ Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động báo cáo trước ít nhất 30 ngày.

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại Công văn 5756/SLĐTBXH-VSATLĐ ngày 26/02/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,565

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn