Năm 2021: Sửa quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

25/02/2021 08:58 AM

Đây là nội dung nổi bật được nêu tại Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng an ninh (QPAN) trong Ngành y tế năm 2021.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Năm 2021: Sửa quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Ảnh minh họa)

Theo đó, để toàn Ngành y tế thực hiện tốt công tác QPAN năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế (Trưởng Ban quân dân y) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 quy định việc khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức tốt việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và tuyển sinh vào các trường quân sự, công an theo quy định.

- Đối với các Trường Đại học Y-Dược trên toàn quốc tổ chức rà soát, báo cáo thực trạng số sinh viên đang học tại trường; cụ thể: Họ tên, tuổi, nam/nữ, quê quán, chuyên ngành học, năm học; số sinh viên đã qua đào tạo sỹ quan dự bị hằng năm; báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/6 và 31/12 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về khả năng huy động ngành y tế cho các tình huống khẩn cấp về y tế.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch: đặc biệt là dịch Covid -19; kiên quyết không để lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là Ngành y tế; góp phần tích cực vào công tác ổn định an ninh, chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ.

- Kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố, lực lượng tự vệ; xây dựng Kế hoạch và kiện toàn các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế khu vực phòng thủ; kế hoạch bảo đảm y tế năm đầu chiến tranh (Kế hoạch “B”); xây dựng kế hoạch diễn tập y tế trong khu vực phòng thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Xem nội dung chi tiết tại Chỉ thị 02/CT-BYT ban hành ngày 23/2/2021.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,035

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn