Bộ tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua ngành Kiểm sát nhân dân

16/12/2020 15:12 PM

Ngày 25/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 424/QĐ-VKSTC Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân, gồm 06 bảng:

- Bảng 1: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

- Bảng 2: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;

- Bảng 3: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bảng 4: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bảng 5: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bảng 6: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Xem chi tiết nội dung tiêu chí tại Quyết định 424/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn