Danh sách các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu

20/05/2021 15:46 PM

Hiện tại, nước ta có tất cả là 18 Bộ, 4 Cơ quan ngang Bộ và 8 Cơ quan thuộc Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Danh sách 18 Bộ và người đứng đầu

STT

Bộ

Bộ trưởng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Bộ Quốc phòng

Ông Phan Văn Giang

-

2

Bộ Công an

Ông Tô Lâm

-

3

Bộ Ngoại giao

Ông Bùi Thanh Sơn

Xem tại Nghị định 26/2017/NĐ-CP

4

Bộ Nội vụ

Phạm Thị Thanh Trà

Xem tại Nghị định 34/2017/NĐ-CP

5

Bộ Tư pháp

Ông Lê Thành Long

Xem tại Nghị định 96/2017/NĐ-CP

6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Nguyễn Chí Dũng

Xem tại Nghị định 86/2017/NĐ-CP

7

Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc

Xem tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP

8

Bộ Công thương

Ông Nguyễn Hồng Diên

Xem tại Nghị định 98/2017/NĐ-CP

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Lê Minh Hoan

Xem tại Nghị định 15/2017/NĐ-CP

10

Bộ Giao thông vận tải

Ông Nguyễn Văn Thể

Xem tại Nghị định 12/2017/NĐ-CP

11

Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Xem tại Nghị định 81/2017/NĐ-CP

12

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Trần Hồng Hà

Xem tại Nghị định 36/2017/NĐ-CP

13

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Xem tại Nghị định 17/2017/NĐ-CP

14

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đào Ngọc Dung

Xem tại Nghị định 14/2017/NĐ-CP

15

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Văn Hùng

Xem tại Nghị định 79/2017/NĐ-CP

16

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Huỳnh Thành Đạt

Xem tại Nghị định 95/2017/NĐ-CP

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Kim Sơn

Xem tại Nghị định 69/2017/NĐ-CP

18

Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long

Xem tại Nghị định 75/2017/NĐ-CP

2. Danh sách 04 cơ quan ngang Bộ và người đứng đầu

STT

Cơ quan ngang Bộ

Người đứng đầu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Ủy ban Dân tộc

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Hầu A Lềnh

Xem tại Nghị định 13/2017/NĐ-CP

2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Hồng

Xem tại Nghị định 16/2017/NĐ-CP

3

Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Đoàn Hồng Phong

Xem tại Nghị định 50/2018/NĐ-CP

4

Văn phòng Chính phủ

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Trần Văn Sơn

Xem tại Nghị định 150/2016/NĐ-CP

3. Danh sách 8 Cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu

STT

Cơ quan thuộc Chính phủ

Người đứng đầu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Đài Tiếng nói Việt Nam

Tổng giám đốc Đỗ Tiến Sỹ

Xem tại Nghị đinh 03/2018/NĐ-CP

2

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quyền Trưởng ban Bùi Hải Sơn

Xem tại Nghị đinh 18/2018/NĐ-CP

3

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh

Xem tại Nghị đinh 01/2016/NĐ-CP

4

Thông tấn xã Việt Nam

Tổng giám đốc

Xem tại Nghị đinh 118/2017/NĐ-CP

5

Đài Truyền hình Việt Nam

Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang

Xem tại Nghị đinh 02/2018/NĐ-CP

6

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch: Ông Châu Văn Minh

Xem tại Nghị đinh 60/2017/NĐ-CP

7

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Chủ tịch: Ông Bùi Nhật Quang

Xem tại Nghị đinh 99/2017/NĐ-CP

8

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Anh

Xem tại Nghị đinh 131/2018/NĐ-CP

Căn cứ:

- Nghị quyết 03/2011/QH13 ngày 02/8/2011;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

>>> Xem thêm: Trong bộ máy hành chính, các bộ, cơ quan ngang bộ có cơ cấu tổ chức như thế nào? Cơ quan thuộc Chính phủ là gì?

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong bộ máy hành chính Việt Nam được quy định như thế nào?

Việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định như thế nào?

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 285,525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn