Chồng nhận 02 tháng lương cơ sở khi vợ sinh con nếu đủ điều kiện sau

03/06/2020 08:51 AM

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc trợ cấp một lần khi sinh con đối với lao động nam.

Cụ thể, điều kiện để lao động nam nhận được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở cho mỗi con tại thời điểm người vợ sinh con hoặc thời điểm người mang thai hộ sinh con bao gồm:

- Trường hợp con do người vợ sinh ra, người chồng được nhận trợ cấp 01 lần khi:

+ Người vợ không tham gia BHXH bắt buộc.

+ Người cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Trường hợp nhờ mang thai hộ, chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ được nhận trợ cấp 01 lần khi:

+ Người mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện để nhận trợ cấp một lần khi sinh con.

+ Chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

- Người mang thai hộ sẽ được nhận trợ cấp 01 lần khi sinh con nếu đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (hoặc đã đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con trong trường hợp đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

- Trường hợp người mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 01 lần thì người mẹ nhờ mang thai hộ được nhận trợ cấp 01 lần nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 43,015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn