Tháo gỡ khó khăn về phân tích, phân loại hàng hóa

17/02/2020 10:30 AM

Thời gian qua, Tổng cục Hai quan ghi nhận nhiều ý kiến của doanh nghiệp (DN) về vấn đề phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK). Để tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, XNK của DN, Tổng cục Hải quan đã nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho DN.

Đơn vị kiểm tra chuyên ngành thực hiện lấy mẫu hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh.

DN phản ánh, thời gian qua các kết quả phân tích phân loại thường được ban hành chậm, DN phải mất nhiều thời gian chờ đợi kết quả. Có trường hợp phân tích phân loại cùng một mặt hàng nhưng 2 lần cho ra 2 kết quả khác nhau.

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của DN, thời gian tới cơ quan Hải quan sẽ khắc phục những tồn tại trên. Tuy nhiên, thời gian qua, do lượng mẫu đề nghị phân tích phân loại lớn, có những hàng hóa khó phân loại, phải trao đổi với các cơ quan quản lý chuyên ngành, trong khi đó, nhân sự làm công tác phân tích phân loại ít nên một số trường hợp chậm ra kết quả phân tích phân loại. Tổng cục Hải quan đang thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng này như: Ban hành Danh mục rủi ro về phân loại, áp dụng mã số; ban hành các danh mục mặt hàng không phải lấy mẫu để phân tích, phân loại; ban hành các công văn hướng dẫn các cục hải quan, tỉnh thành phố hạn chế lấy mẫu phân tích phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu MHS,…; thực hiện rà soát trên hệ thống cơ sở dữ liệu MHS để khắc phục tình trạng cùng 1 mặt hàng nhưng 2 lần cho ra kết quả phân tích, phân loại khác nhau.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN cung cấp thông tin các trường hợp cụ thể về hồ sơ chậm ra thông báo kết quả phân tích phân loại để có hướng xử lý trong kiểm tra, rà soát.

DN cho biết, hiện nay có trường hợp lấy mẫu lặp đi lặp lại cùng một mặt hàng, hàng đã được lấy mẫu gửi phân tích phân loại nhưng các lô hàng tiếp theo vẫn bị lấy mẫu tiếp, gây tốn kém, mất thời gian. DN đề nghị phía cơ quan Hải quan hạn chế hoặc tạo điều kiện cho DN bằng cách cùng một mặt hàng nhưng được làm thủ tục tại các thời điểm khác nhau thì chỉ cần lấy mẫu 1 lần.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 5 điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định “Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại chi cục hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu cầu các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan Hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định để xác định các nội dung trên”.

Như vậy, theo Tổng cục Hải quan, khi chưa đủ cơ sở để xác định được mã số hàng hóa, chi cục hải quan lấy mẫu gửi phân tích giám định là đúng quy định. Khi DN đã có Thông báo kết quả phân loại cho một mặt hàng và tiếp tục NK đúng mặt hàng đó thì được sử dụng kết quả phân loại này áp dụng cho các lô hàng tiếp theo theo đúng quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Khoản 13 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi Khoản 3 Điều 24 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Để tạo điều kiện hơn nữa cho DN, Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến này để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bổ sung quy định tại Thông tư sửa đổi Thông tư số 38 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

DN có nêu, trong khi cơ quan Hải quan đã kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa, chấp nhận mã số khai báo của DN và cho thông quan hàng hóa, tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn bị truy thu thuế trong vòng 5 năm đối với các trường hợp thay đổi mã số. DN muốn hiểu rõ hơn về quy định này.

Về vấn đề DN nêu, Tổng cục Hải quan cho biết, theo nguyên tắc DN tự khai, tự tính thuế và tự chịu trách nhiệm đối với việc khai báo của mình. Sau khi hàng hóa được thông quan, trong vòng 5 năm, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan, nếu khai báo của DN chưa chính xác sẽ ra quyết định thực hiện truy thu thuế.

Khi thực hiện truy thu theo các thông báo kết quả phân loại hoặc hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thì đơn vị hải quan thực hiện phải chứng minh được hàng hóa NK trước đây giống hệt với hàng hóa trong Thông báo phân tích phân loại hoặc hàng hóa có hướng dẫn thì mới được ấn định thuế.

Đảo Lê

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,827

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn