Cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày

19/10/2019 09:27 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về chấn chỉnh tình trạng dạy, học thêm đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Toàn bộ văn bản quy định về dạy thêm, học thêm

học tập

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiểu học ở địa phương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Đối với các trường và lớp dạy học 2 buổi/ngày: Hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tại lớp; Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh; Khuyến khích tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

Đối với các trường và lớp dạy học 1 buổi/ngày: Chỉ giao bài tập về nhà tối đa bằng số lượng bài tập của học sinh học 2 buổi/ngày; Không giao bài tập ngoài sách giáo khoa.

Với quy định nêu trên sẽ giúp các em học sinh tiểu học tránh được áp lực học tập, có thời gian vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi…

2. Tổ chức quán triệt đến từng giáo viên các quy định về dạy thêm, học thêm và nội dung đổi mới đánh giá học sinh tiểu học để mọi người hiểu rõ và làm đúng quy định.

3. Tuyên truyền, giải thích để nhân dân, đặc biệt là cha mẹ học sinh nắm vững các quy định của ngành về dạy thêm, học thêm và đổi mới đánh giá học sinh tiểu học để tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đấu tranh chống tiêu cực và triển khai đổi mới ở bậc học tiểu học.

4. Không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học; Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ.

5. Thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu chất lượng giáo dục và bàn giao học sinh từ lớp dưới lên lớp trên, từ tiểu học lên THCS. Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.

Đồng thời yêu cầu Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành các văn bản quy rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, hiệu trưởng và giáo viên trong việc dạy thêm, học thêm và chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường, tổ chức, cá nhân vi phạm Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 33,055

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn