Quy định về việc đóng tài khoản ngân hàng

01/08/2019 08:02 AM

Công ty bà Đỗ Thị Thúy Ngân (Hà Nội) có 3 tài khoản ngân hàng, đã làm thông báo với cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2016. Nay Công ty không sử dụng nên làm thủ tục đóng tài khoản ngân hàng. Bà Ngân hỏi, sau khi đóng tài khoản ngân hàng bà phải nộp giấy tờ gì và cho cơ quan nào?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Về việc đóng tài khoản thanh toán tại Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN  ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/2/2019) quy định:

“1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện đóng tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản yêu cầu đóng tài khoản thanh toán của chủ tài khoản và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán…;

c) Tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

… 5. Sau khi đóng tài khoản thanh toán, khách hàng muốn sử dụng tài khoản thanh toán phải làm thủ tục mở tài khoản thanh toán theo quy định tại Thông tư này”.

Theo đó, Thông tư số 23/2014/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung) không có quy định yêu cầu khách hàng phải nộp giấy tờ cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sau khi đã hoàn tất thủ tục đóng tài khoản thanh toán (trừ trường hợp khách hàng muốn sử dụng tài khoản thanh toán sau khi đóng tài khoản).

Về các thủ tục, giấy tờ thông báo với cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị bà liên hệ trực tiếp tới các cơ quan chức năng nêu trên để được hướng dẫn thực hiện.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 26,062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn