Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định

27/06/2019 08:40 AM

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kiến nghị của Cty TNHH Đại Phú Thịnh - tỉnh Bình Dương liên quan đến việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4470/VPCP-ĐMDN ngày 27/5/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp kiến nghị của Cty TNHH Đại Phú Thịnh - tỉnh Bình Dương.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, phù hợp với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 33 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có quyền quyết định định mức, đơn giá và các chi phí khác có liên quan đến giá dự thầu khi tham gia đấu thầu.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định được thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá cố định theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Do đó, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, việc đơn vị kiểm toán đề xuất cắt giảm giá trị quyết toán hợp đồng do điều chỉnh đơn giá (định mức) khi quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành như Cty TNHH Đại Phú Thịnh - tỉnh Bình Dương là chưa phù hợp với quy định, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để trả lời cho Công ty TNHH Đại Phú Thịnh - Tỉnh Bình Dương theo quy định.

Khánh An

Theo Báo Xây dựng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,511

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn