05 trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

19/12/2018 10:02 AM

Năm nay, việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, với nhiều thay đổi quan trọng.

>> Tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

>> Lưu ý khi xếp loại với Đảng viên có thời gian nghỉ ốm, thai sản

Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)

Theo đó, điểm mới khi đánh giá đảng viên năm này là đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị,… hoàn thành dưới 50% nhiệm vụ sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, các trường hợp cụ thể như sau:

- Là đảng viên không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ".

- Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm.

- Đảng viên là công chức, viên chức xếp loại ở mức "Không hoàn thành nhiệm vụ".

- Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

Ngoài ra, việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng năm nay cũng có thay đổi. Theo đó, các mức phân loại chất lượng tổ chức đảng gồm có: (1) xuất sắc, (2) tốt, (3) trung bình, (4) kém, thay vì các mức: (1) trong sạch, vững mạnh, (2) hoàn thành tốt nhiệm vụ, (3) hoàn thành nhiệm vụ, (4) yếu kém như những năm trước.

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW thay thế Hướng dẫn 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn