NLĐ chưa nghỉ hết phép năm 2017 sẽ được Công ty trả tiền

02/11/2017 09:43 AM

"Trong năm 2017, em có 12 ngày nghỉ hằng năm, tính đến giờ em mới nghỉ được 02 ngày. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cho em hỏi: Nếu hết năm mà em chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm thì có được Công ty trả tiền hay không?" - Đây là thắc mắc của chị Xuân Ngọc (Email:xuanngoc***@gmail.com).

6 trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng & hưởng 100% lương

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

- Nếu người lao động (NLĐ) chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động (NSDLĐ) thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ (Căn cứ Khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động 2012).

Ngày nghỉ hằng năm

- Tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được quy định như sau:

+ Đối với NLĐ đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc, bị mất việc làm.

Đối với NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NSDLĐ tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm.

+ Đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của toàn bộ thời gian làm việc.

Lưu ý: Tiền lương tính trả cho NLĐ trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương theo quy định nêu trên chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của NSDLĐ của tháng trước liền kề trước thời điểm NSDLĐ tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Nội dung nêu trên được Căn cứ vào Khoản 3 và Khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 154,348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn