Phải đăng ký danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai

31/10/2017 08:17 AM

Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Theo phản ánh của Công ty CP Chế biến Thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên, ngày 11/7/2017, Công ty đăng ký tờ khai để nhập khẩu Buồng máy cấp đông từ Thụy Điển. Trong quá trình nhập khẩu, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế nhập khẩu và thuế VAT.

Tuy nhiên, Công ty CP Chế biến Thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên đầu tư tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thuộc phụ lục II danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, do đó thuộc trường hợp được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Khoản 1, Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định, Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên. Nhưng do là lần đầu tiên Công ty nhập khẩu hàng hóa là máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nên chưa nắm rõ quy định, đã không gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế.

Ngày 25/7/2017, Công ty gửi công văn đến Cục Hải quan Đắk Lắk về việc xin được cấp lại danh mục miễn thuế và xin được miễn thuế cho hàng nhập khẩu nói trên. Nhưng theo trả lời, Công ty không được miễn thuế nhập khẩu do đã không đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế trước khi mở tờ khai nhập khẩu.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị xem xét được miễn thuế nhập khẩu để giải quyết tình hình khó khăn về vốn, giúp Công ty an tâm sản xuất.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 39 Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Theo Khoản 1 Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trường hợp quy định tại các Khoản 11, 12, 13,14, 15, 16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 thì:

"1. Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.

...4. Thời gian, địa điểm thông báo Danh mục miễn thuế:

a) Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4212000608 ngày 12/3/2010 cho dự án Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên, đăng ký tờ khai hải quan số 101501872624/A12 ngày 11/7/2017 nhập khẩu mặt hàng Buồng máy cấp đông IQF rau củ quả để tạo tài sản cố định phục vụ dự án đầu tư "Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên" trước khi thông báo Danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan, thì không đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, do đó không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn