Gói thầu tách ra thành dự án riêng, lựa chọn nhà thầu thế nào?

19/10/2017 09:02 AM

Trường hợp gói thầu được tách ra thành dự án riêng thì chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đắk Nông đang thực hiện dự án thi công xây dựng có vướng mắc trong quá trình thực hiện như sau:

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư năm 2009 thực hiện bằng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, dự án được giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, tổng chiều dài 4,3 km. Đơn vị đã tổ chức đấu thầu (hình thức chỉ định thầu), ký kết hợp đồng và tổ chức lập dự án đầu tư; lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán toàn tuyến (thiết kế 2 bước).

Tuy nhiên do nguồn vốn khó khăn nên chỉ đầu tư thực hiện thi công hoàn thành, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng được 1,9 km, còn lại 2,4 km đã được cấp có thẩm quyền dừng thực hiện tách thành dự án riêng để thực hiện quyết toán.

Hiện tại, đoạn 2,4 km còn lại chưa đầu tư đã được thẩm định vốn bằng nguồn vốn khác (trái phiếu Chính phủ). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao cho đơn vị (Ban Quản lý dự án chuyên ngành) làm chủ đầu tư, trên nguyên tắc kế thừa toàn bộ hồ sơ dự án đã phê duyệt trước đây, rà soát, cập nhật điều chỉnh về thời điểm hiện tại.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, đơn vị phải tổ chức thực hiện việc tách hồ sơ dự án cũ, khảo sát lại hiện trạng, cập nhật lại tổng mức đầu tư ở thời điểm hiện tại để thực hiện công tác lập tổng mức đầu tư mới. Do đó, đơn vị tổ chức lập đề cương nhiệm vụ lập dự án bổ sung và duyệt theo quy định; mời đơn vị đã lập dự án trước đây (hợp đồng lập dự án đã được ký kết giữa chủ đầu tư trước đây và đơn vị tư vấn) thương thảo, ký kết hợp đồng mới (đơn vị tư vấn trước đây đáp ứng năng lực để tiếp tục thực hiện công tác lập dự án điều chỉnh).

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Ban Quản lý dự án hỏi, đơn vị tiếp tục thực hiện thì có đúng quy định không hay đơn vị phải tổ chức đấu thầu lại?

Tương tự như bước lập dự án, chủ đầu tư trước đây cũng đã tổ chức chỉ định thầu (trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định), với đơn vị trúng thầu là liên danh 2 nhà thầu. Trong hợp đồng tư vấn khối lượng công việc phân chia liên danh. Nhà thầu thực hiện 1,9 km ban đầu đã được đầu tư xong, đang thực hiện quyết toán; 2,4 km còn lại được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đang chuẩn bị được thực hiện tiếp, toàn bộ khối lượng theo hợp đồng đã thực hiện đã được chủ đầu tư trước đây nghiệm thu, thanh toán hết.

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị kế thừa hồ sơ theo chủ trương của cấp có thẩm quyền. Do đó, để tiến tục triển khai thực hiện điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã duyệt, đơn vị có thể thanh lý hợp đồng với một đơn vị liên danh đã thực hiện xong đoạn đầu 1,9 km, mời đơn vị đã thực hiện 2,4 km đang chuẩn bị triển khai để thương lượng, ký kết hợp đồng mới thực hiện phần điều chỉnh không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trường hợp việc xây dựng 2,4 km đường nêu trong câu hỏi của Ban Quản lý được tách ra thành dự án riêng thì chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, nếu gói thầu thuộc một trong các trường hợp chỉ định thầu, đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì việc trình phê duyệt áp dụng hình thức chỉ định thầu là phù hợp.

Ngoài ra, liên quan đến quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đề nghị đơn vị liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn chi tiết.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,914

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn