Giải đáp chính sách đối với cán bộ, công chức tại thôn, xã đặc biệt khó khăn

27/06/2017 14:22 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin tổng hợp một số giải đáp thắc mắc thường gặp về chính sách đối với cán bộ, công chức tại các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn:

Giải đáp chính sách đối với cán bộ, công chức tại thôn, xã đặc biệt khó khăn

STT

Câu hỏi

Giải đáp

01

Xem danh sách thôn xã thuộc vùng khó khăn ở đâu?

Bà Nguyễn Thị Hoa hỏi: Tôi muốn kiểm tra xem xã mình công tác có thuộc danh sách được hưởng chế độ tại vùng  kinh tế khó khăn hay không thì phải xem ở đâu?

Thư Viện Pháp Luật trả lời như sau:

Bà Hoa có thể tham khảo các Quyết định sau đây:

- Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

- Quyết định 900/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

- Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

- Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

- Quyết định 1559/QĐ-TTg năm 2016 tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

02

Có được hưởng nhiều loại phụ cấp cùng loại?

Tháng 9/2014, tôi được Chi cục Thuế huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên điều động công tác từ Văn phòng Chi cục đến các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện. Theo quy định, người đến công tác tại các xã này được hưởng mức phụ cấp khu vực là 0,4. Tuy nhiên, hàng tháng cơ quan chỉ tính cho tôi hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và cắt hưởng phụ cấp khu vực, với lý do căn cứ Điều 3 Nghị định 116/2010/NĐ-CP, tôi đã hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng nên không được hưởng phụ cấp khu vực. Tôi đề nghị giải đáp, đơn vị tính hưởng chế độ phụ cấp cho tôi như vậy có đúng quy định không?

Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Phụ cấp khu vực quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc và phụ cấp thu hút quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ là 2 loại phụ cấp khác nhau. Theo đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút thì được hưởng cả 2 loại phụ cấp nên trên.

 

03

Chế độ đối với kế toán vùng đặc biệt khó khăn

Tôi là kế toán trường tiểu học trên địa bàn đặc biệt khó khăn, vậy tôi có được hưởng chế độ theo NĐ 19/2013/NĐ-CP không?

 

Ngày 23/3/2013, Chính phủ ban hành Nghị Định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Theo khoản 1, Điều 1 Nghị định này quy định: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và bổ sung Khoản 3 Điều 2 như sau: “Điều 2. Đối tượng áp dụng: 2. Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm: a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa; b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 3. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”. Với quy định trên và theo thư bạn viết, bạn đang công tác tại trường tiểu học nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước công nhận; do đó để được hưởng các chế độ chính sách như: Phụ cấp thu hút, thời hạn luân chuyển và trợ cấp lần đầu thì bạn cần thỏa mãn các điều kiện được quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

(Theo Theo Cổng TTĐT Ủy ban dân tộc)

04

Chế độ đối với giáo viên đã nghĩ hưu tại khu vực III

Tôi là Đoàn Thị Viện, hiện là giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi Xã IaKrai huyện IaGrai tỉnh Gia Lai. Nơi tôi công tác thuộc vùng 3, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi công tác ở đó từ ngày 25/8/1979 - 1/9/2013 tôi được nghỉ hưu. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được thanh toán theo nghị định 116 không?

 

Theo Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

3. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: a) Dưới 03 (ba) tháng thì không tính; b) Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác; c) Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm công tác. Theo thư bạn viết và căn cứ vào quy định trên, trường hợp của bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (chế độ hưởng được quy định theo khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

(Theo Cổng TTĐT Ủy ban dân tộc)

05

Cán bộ không chuyên trách tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn có được hưởng chế độ không?

Tôi là cán bộ xã, đang công tác tại xã vùng II của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Xã tôi có 25 bản và 01 tiểu khu, trong đó có 14 bản đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (xã không thuộc xã đặc biệt khó khăn). Cơ quan tôi đang công tác được đóng trên địa bàn của bản đặc biệt khó khăn. Xin được hỏi: Với những cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách ở cơ quan tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ của chính phủ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, của Chính phủ không? Hiện nay cùng đóng trên địa bàn bản đặc biệt khó khăn còn có 3 trường THCS, tiểu học và mầm non, các đơn vị trên hiện đã được hưởng. Trong khi đó đối tượng được hưởng theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP là cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan hành chính sự nghiệp như nhau.

 

 

Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định. Theo đó Nghị định này quy định về về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm: a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định này quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định các đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định này bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn; Như vậy theo quy định trên và theo thư bạn viết, những cán bộ công chức đang công tác tại bản có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó sẽ được hưởng các chế độ chính sách được quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Với những cán bộ không chuyên trách, nếu như họ thuộc đối tượng là cán bộ công chức được quy định tại Luật Công chức thì họ sẽ được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định  này.

(Theo Cổng TTĐT Ủy ban dân tộc)

06

Thời gian tính phụ cấp công tác lâu năm tại xã đặc biệt khó khăn

Từ năm 2012, bà Ngô Thị Dung (Gia Lai) được UBND huyện có văn bản đồng ý cho bà làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, thời hạn 12 tháng ký lại 1 lần, với chức danh Tư pháp - Hộ tịch ở xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Đến tháng 1/2015, bà Dung trúng tuyển công chức chức danh Tư pháp - Hộ tịch và tiếp tục làm việc tại xã đó. Tính đến năm 2017, bà đủ 60 tháng công tác, có đóng BHXH. Bà Dung hỏi, thời gian 3 năm bà làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ), đóng BHXH có được được xem xét cộng nối để tính phụ cấp lâu năm không?

 

 

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời  thông qua Cổng TTĐT Chính phủ như sau:

Ngày 24/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC  ngày 31/8/2011 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính đã hướng dẫn đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ HĐLĐ, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như sau:

- Cán bộ, công chức (kể cả người tập sự) và người làm việc theo chế độ HĐLĐ hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Viên chức (kể cả người tập sự, thử việc) và người làm việc theo chế độ HĐLĐ hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định cùa pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

- Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

- Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Phụ cấp công tác lâu năm

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng kinh tế - xã hội  đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, được hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC như sau: Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn.

-  Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở  vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Nếu sự việc đúng như bà Ngô Thị Dung phản ánh, thì bà Dung có diễn biến quá trình công tác, đóng BHXH như sau:

Từ năm 2012, UBND huyện có văn bản đồng ý cho bà Dung làm việc theo chế độ HĐLĐ, thời hạn 12 tháng ký lại 1 lần, với chức danh Tư pháp - Hộ tịch ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đến tháng 1/2015, bà Dung trúng tuyển công chức chức danh Tư pháp - Hộ tịch tiếp tục làm việc tại xã đó.

Hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC chỉ nêu cán bộ, công chức mà không nêu người làm việc theo chế độ HĐLĐ tại xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng được áp dụng chính sách tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, là do chế độ HĐLĐ tại xã, phường, thị trấn thường chỉ áp dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách.

Trường hợp bà Dung được UBND huyện ra văn bản đồng ý thực hiện chế độ HĐLĐ với chức danh Tư pháp – Hộ tịch ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, được xếp lương như công chức hành chính theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, có đóng BHXH bắt buộc, tương tự như trường hợp người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ quan và đơn vị sự nghiệp Nhà nước cấp huyện quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC, thuộc đối tượng áp dụng chính sách Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Vì vậy, thời gian bà Dung đã làm việc chuyên trách theo hợp đồng đến khi trúng tuyển công chức, cần được xem xét cộng nối với thời gian là công chức, để tính hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC.

07

Giáo viên vùng ĐBKK chuyển công tác, hưởng phụ cấp thế nào?

Ông Bùi Trọng Hữu làm giáo viên Trường THCS Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang từ tháng 9/2006-7/2010. Từ tháng 8/2010, ông công tác tại Trường THCS Phú Hữu, huyện An Phú, đã hưởng đủ trợ cấp lần đầu và các khoản phụ cấp khi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Hiện tại ông Hữu còn được hưởng chế độ phụ cấp 70% lương và phụ cấp thâm niên nghề. Vừa qua, ông được Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện An Phú điều động đến Trường THCS Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, huyện An Phú cũng thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn.

Ông Hữu hỏi, nếu đến công tác tại trường mới ông sẽ được hưởng chế độ phụ cấp như thế nào và có được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ bản không?

 

Về vấn đề này, Sở Nội vụ An Giang có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Ủy ban dân tộc và Bộ Nội vụ, UBND tỉnh An Giang đã có Văn bản số 696/UBND-KGVX ngày 3/5/2017 về xác định địa bàn thụ hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Theo đó, ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú không còn thuộc địa bàn thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020, thì ấp Tắc Trúc (không thuộc ấp đặc biệt khó khăn), xã Nhơn Hội (xã khu vực II) không còn thuộc địa bàn thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (và các chế độ chính sách tương tự theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP).

Trường hợp của ông Bùi Trọng Hữu khi chuyển công tác về Trường THCS Nhơn Hội, huyện An Phú thì không được hưởng 10 tháng lương cơ bản (do không còn thuộc địa bàn thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP) và chỉ còn được hưởng phụ cấp đối với giáo viên như ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

08

Phụ cấp thu hút khi điều động công tác giữa các vùng ĐBKK

Bà Võ Thị Thuý Hoa công tác tại trường THCS Hưng Thuận, xã Hưng Thuận, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh từ năm 2011 đến năm 2006. Tháng 9/2006, bà được điều động về trường THCS Nguyễn Văn Ẩn, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tháng 9/2009, bà Hoa tiếp tục được điều động về trường THCS Tiên Thuận, xã Tiên Thuận, cũng thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút. Bà Hoa hỏi, trường hợp của bà có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP không?

 

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Trường hợp bà Võ Thị Thuý Hoa nguyên trước đây công tác ở trường THCS Hưng Thuận, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh (không phải vùng thuộc chương trình 135), đến tháng 9/2006, được điều động về công tác tại trường THCS Nguyễn Văn Ẩn, huyện Bến Cầu (thuộc vùng chương trình 135). Tháng 9/2009, bà tiếp tục được điều động về công tác tại trường THCS Tiên Thuận, huyện Bến Cầu (thuộc vùng chương trình 135), đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm và chuyển sang hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Căn cứ Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ bổ sung Khoản 3, Điều 8 Nghị định  số 61/2006/NĐ-CP thì bà Hoa không thuộc đối tượng được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP vì hiện tại bà Hoa đã định cư có nhà cửa ổn định tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu (xã thuộc chương trình 135). Đồng thời, trước khi chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bà công tác tại trường THCS Hưng Thuận, huyện Tràng Bảng (là huyện khác trong tỉnh) và bà Hoa cũng không có nhu cầu xin chuyển lại về nơi công tác ban đầu đó.

Bà Võ Thị Thuý Hoa thuộc đối tượng điều động từ vùng khó khăn này sang vùng khó khăn khác, không thuộc đối tượng luân chuyển theo quy định của Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

Quý Nguyễn

(tổng hợp)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 65,492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn