Không điều chỉnh trợ cấp thai sản khi tăng lương cơ sở

27/02/2017 07:56 AM

Bà Võ Thị Cúc (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nghỉ thai sản từ tháng 2/2016-8/2016. BHXH đã trả tiền chế độ thai sản 1 lần vào tháng 3/2016 theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng. Đến tháng 5/2016 mức lương cơ sở tăng lên 1.210.000 đồng, vậy bà Cúc có được truy lĩnh tiền chênh lệch giữa mức lương cơ sở cũ và mới không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Cúc như sau:

Theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

Tại Điểm 1 Công văn số 2917/LĐTBXH-BHXH ngày 8/8/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định người lao động đang hưởng chế độ ốm đau, thai sản hoặc dưỡng sức phục hồi sức khỏe trước ngày 1/5/2016 mà từ ngày 1/5/2016 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng trước ngày 1/5/2016.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của bà nghỉ hưởng chế độ thai sản từ tháng 2/2016 đến tháng 8/2016 nên trợ cấp 1 lần khi sinh con và mức hưởng chế độ thai sản của bà được tính theo mức lương cơ sở trước tháng 5/2016 là 1.150.000 đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn