Hạn chót nộp báo cáo thay đổi lao động trước ngày 25/11

19/11/2016 08:28 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 17940/SLĐTBXH-VL ngày 06/11/2014 về tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, định kỳ 6 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25/5 và 25/11 theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH.

Mẫu số 07

Mẫu số 07

Cũng theo Công văn này thì định kỳ 6 tháng và hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15/6 và ngày 15/12.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn