Ai đóng BHYT cho người lao động nghỉ thai sản?

05/12/2015 10:13 AM

Bà Nguyễn Thị Ngọc (TP. Hà Nội) xin nghỉ việc trước khi sinh con 5 tháng, tự nguyện đóng đầy đủ tiền BHYT của 5 tháng đó, Công ty báo giảm lao động tham gia BHXH từ ngày 1/3/2015 nhưng đến tháng 8/2015 bà mới sinh con. Vậy bà Ngọc có được cấp thẻ BHYT không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Ngọc như sau:

Ngày 1/3/2015, bà Ngọc đã nghỉ việc, Công ty đã báo giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, như vậy bà không tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty.

Căn cứ Điều 12 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trong thời gian nghỉ việc từ ngày 1/3/2015 nếu bà muốn tiếp tục tham gia BHYT thì tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình.

Khi bà sinh con, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bà được cơ quan BHXH đóng BHYT trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn