Nghỉ ốm trên 14 ngày không phải đóng BHXH

02/12/2015 11:09 AM

Theo phản ánh của ông Trần Vũ Hồng (Bạc Liêu), tháng 9/2015, ông Hồng nghỉ ốm 14 ngày, cơ quan ông đã trừ lương của ông để đóng toàn bộ tiền BHXH của ông trong tháng 9. Ông Hồng hỏi, cơ quan ông làm như vậy có đúng không? Tỷ lệ đóng BHXH giữa người lao động và người sử dụng lao động được quy định như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Hồng như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH trong tháng đó.

Thời gian này không tính là thời gian đóng BHXH. Do đó, trường hợp ông Hồng nghỉ ốm 14 ngày trong tháng, cơ quan yêu cầu ông phải đóng toàn bộ tiền BHXH của tháng đó là không đúng theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 42,972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn