Phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu

19/11/2015 08:03 AM

Chị của bà Nguyễn Thị Cậy (tỉnh Tuyên Quang) tên là Nguyễn Thị Nga, làm việc tại Xí nghiệp Đường Rượu Tuyên Quang, sau đó được giải quyết chế độ hưu trí từ ngày 1/8/1990. Tháng 8/1992, chị bà xuất cảnh hợp pháp sang Pháp sinh sống và ủy quyền cho bà Cậy nhận chế độ hưu trí nhưng không được chấp nhận.

Tháng 7/2007, chị của bà Cậy về nước làm đơn đề nghị lĩnh lương hưu từ tháng 8/1992, cơ quan BHXH ra quyết định hưởng lương hưu từ tháng 7/2007, tiếp tục được truy lĩnh chế độ hưu từ tháng 8/1992 đến tháng 7/2007.

Trước kia, chị của bà Cậy làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực 0,2 (xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), nhưng khi lĩnh chế độ lương hưu thì không có khoản tiền trợ cấp khu vực này.

Bà Cậy hỏi, BHXH tỉnh Tuyên Quang cắt phụ cấp khu vực của chị bà có đúng không? Mặc dù chị bà không di chuyển hồ sơ tại nơi cư trú mà vẫn lĩnh lương hưu tại xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang (nay là phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang).

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Cậy như sau:

Trường hợp chị của bà Cậy là bà Nguyễn Thị Nga hưởng lương hưu từ ngày 1/8/1990, đến tháng 8/1992 BHXH tỉnh Tuyên Quang đã tạm dừng chi trả lương hưu đối với bà Nga do bà Nga xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài sinh sống, tháng 7/2007 bà Nga về nước có đơn đề nghị được truy lĩnh lương hưu từ tháng 8/1992, đã được BHXH tỉnh Tuyên Quang giải quyết truy lĩnh lương hưu từ tháng 8/1992 đến tháng 7/2007.

Về việc BHXH tỉnh Tuyên Quang cắt phụ cấp khu vực từ tháng 8/1992 đến tháng 7/2007 đối với bà Nga, căn cứ Điều 29 Nghị định số 236-HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) sửa đổi một số chế độ, chính sách về thương binh và xã hội quy định: “Công nhân, viên chức, quân nhân, thương binh, bệnh binh được hưởng phụ cấp khu vực của nơi cư trú (nếu nơi đó có phụ cấp khu vực) tính trên lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng”.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bà Nga cư trú tại nước ngoài từ tháng 8/1992 đến tháng 7/2007 nên BHXH tỉnh Tuyên Quang dừng chi trả trợ cấp khu vực đối với bà Nga là đúng quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ  

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn