Miễn tập sự đối với viên chức đã có thời gian đóng BHXH?

16/03/2020 08:04 AM

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng có trình độ thạc sỹ, 7 năm làm hợp đồng lao động tại 1 cơ quan quản lý nhà nước, đóng BHXH liên tục, đã tập sự 12 tháng, làm kế toán 4 năm, chuyên viên tổng hợp 3 năm. Trước khi chuyển công tác bà Hằng hưởng lương, đóng BHXH theo ngạch chuyên viên bậc 2/9 hệ số 2,67 được 24 tháng.

Nay, bà Hằng chuyển sang làm chuyên viên hành chính đơn vị sự nghiệp công lập. Sau thời gian thử việc đơn vị mới nhận xét là bà thạo việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, xếp lương theo chế độ tập sự 85% hệ số 2,67.

Bà Hằng hỏi, bà có phải thực hiện chế độ tập sự lần 2 khi được tiếp nhận vào đơn vị mới không? Có được giữ nguyên mức lương, thời gian tính nâng lương lần sau theo giấy thôi trả lương của cơ quan cũ không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (tình trạng còn hiệu lực) thì, người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau: Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên; Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Bích Hằng, bà có trình độ thạc sĩ, đã có 7 năm làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại một cơ quan quản lý nhà nước. có đóng BHXH liên tục, đã thực hiện chế độ tập sự 12 tháng, đã làm công việc kế toán 4 năm và làm chuyên viên tổng hợp 3 năm. Trước khi chuyển công tác bà Hằng đang hưởng lương, đóng BHXH theo mức tiền lương ngạch chuyên viên bậc 2/9 hệ số 2.67 được 24 tháng.

Vừa qua, bà Hằng được xét tuyển vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, vị trí việc làm chuyên viên hành chính; sau thời gian thử việc đã được đơn vị mới nhận xét là thạo việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng đơn vị lại áp dụng chế độ tập sự đối với bà Hằng. Do có trình độ thạc sĩ, nên trong thời gian tập sự hưởng 85% tiền lương của bậc 2/9 hệ số 2,67 .

Nhận thấy, trước khi chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, tại cơ quan cũ bà Hằng có thời gian 24 tháng làm việc, hưởng lương, đóng BHXH với mức tiền lương bậc 2/9 hệ số 2,67 và đã có thời gian 7 năm làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Áp dụng Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, trường hợp bà Hằng được miễn tập sự. Do được miễn tập sự và có trình độ thạc sĩ nên bà Hằng được bổ nhiệm vào chức danh, xếp hưởng 100% tiền lương bậc 2/9, hệ số 2,67 mới đúng.

Thời gian 24 tháng đã hưởng lương, đóng BHXH với mức tiền lương bậc 2/9 hệ số 2,67 tại cơ quan cũ trước đây, nay được tính, cộng gộp vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp ở đơn vị mới.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (tình trạng còn hiệu lực), trong 3 năm, kể từ ngày được hưởng lương bậc 2/9 hệ số 2,67 ở cơ quan cũ, nếu được cơ quan cũ, đơn vị mới đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, thì sau khi đủ 3 năm (đủ 36 tháng), bà Hằng sẽ được đơn vị mới xét nâng lên bậc 3/9 chuyên viên, hệ số 3,00.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,850

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn