Quy định bổ nhiệm lại kế toán trưởng trường học

20/06/2019 08:04 AM

Ông Nguyễn Đức Tuấn (Sơn La) được bổ nhiệm kế toán trưởng trường học vào ngày 6/11/2014. Ngày 1/2/2018, theo quy định về thời hạn định kỳ luân chuyển vị trí công tác, ông nhận được quyết định điều động viên chức đến một trường học khác cùng địa bàn.

Toàn văn file word hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 2019

Ông Tuấn hỏi, khi đến nhận công tác ở đơn vị trường học mới, ông có phải làm thủ tục bổ nhiệm lại kế toán trưởng hay không? Nếu phải bổ nhiệm lại thì quy định bổ nhiệm lại đó được quy định tại văn bản nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Nguyễn Đức Tuấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán thì, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

Khoản 2, Điều 7 Thông tư này quy định, thời điểm xem xét để bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán như sau: Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, người đứng đầu đơn vị kế toán phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải được ban hành trước ít nhất 1 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

Trường hợp ông Nguyễn Đức Tuấn, được bổ nhiệm kế toán trưởng tại một đơn vị trường học công lập từ ngày 6/11/2014. Đến ngày 1/2/2018, ông Tuấn được quyết định điều động đến công tác tại một đơn vị trường học công lập khác trong cùng địa bàn.

Nếu quyết định điều động ông Tuấn đến làm việc ở đơn vị mới với chức danh kế toán trưởng, người có thẩm quyền quyết định điều động công tác đối với ông Tuấn, cũng là người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng đối với ông, và ông Tuấn còn trong thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng 5 năm (từ ngày 6/11/2014 đến ngày 6/11/2019), thì khi đến nhận công tác ở đơn vị mới (ngày 1/2/2018), ông Tuấn chưa phải thực hiện ngay thủ tục bổ nhiệm lại. (Thời điểm ông Tuấn được điều động đến đơn vị mới, việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng thực hiện theo Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Thông tư này hết hiệu lực ngày 15/5/2018).

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 04/2018/TT-BNV, trường hợp ông Nguyễn Đức Tuấn đến ngày 6/11/2019 thì hết thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng 5 năm, phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại. Chậm nhất là ngày 6/8/2019, tức là 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, đơn vị phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại kế toán trưởng đối với ông Tuấn. Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng sẽ được ban hành trước ít nhất 1 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

Thủ tục bổ nhiệm lại kế toán trưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 04/2018/TT-BNV.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn