Công chức nhận quà Tết giá trị lớn như thế nào là hợp pháp?

03/02/2019 10:49 AM

Tôi là công chức có bị cấm nhận quà từ người "bên ngoài" hay không? Tôi được nhận quà trong trường hợp nào? (Hoàng Văn Dưỡng)

Luật sư trả lời:

Theo điều 5 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng, nhận thay người khác hoặc nhận qua các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác trong những trường hợp sau:

1. Cơ quan, đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mà mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết (trước, trong và sau khi thực hiện công vụ) hoặc thuộc phạm vi quản lý.

2. Quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ mục đích.

3. Việc tặng quà có mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng được quy định tại điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 11 quy định: Đối với quà tặng từ họ hàng, người thân trong gia đình mà những người đó không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của người được tặng quà và quà tặng từ những cơ quan, đơn vị, cá nhân không liên quan đến hoạt động công vụ của người được tặng quà thì cán bộ, công chức, viên chức được tặng quà không phải báo cáo với cơ quan, đơn vị; trong trường hợp pháp luật có yêu cầu kê khai thu nhập thì cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện kê khai theo đúng quy định.

Thư của bạn không nêu rõ "người ngoài" tặng quà là người thuộc đối tượng nào? Nếu người tặng quà là họ hàng, người thân trong gia đình bạn mà những người đó không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của bạn hoặc quà tặng từ những cơ quan, đơn vị, cá nhân không liên quan đến hoạt động công vụ của bạn thì bạn được nhận và không phải báo cáo với cơ quan, đơn vị; trong trường hợp pháp luật có yêu cầu kê khai thu nhập thì bạn vẫn phải thực hiện kê khai theo đúng quy định.

Tóm lại, bạn chỉ được nhận quà từ người ngoài trong trường hợp người tặng không liên quan đến hoạt động công vụ của mình.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội 

Theo VnExpress

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn